Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Uber får endnu et juridisk rap over nallerne

En rigtig dårlig dag for Uber i dag. Generaladvokaten ved EU-Domstolen er kommet med et forslag til afgørelse i en sag om Uber i Frankrig, som lægger op til at blåstemple, at Frankrig indførte regulering, der hæmmede Ubers mulighed for at agere i Frankrig uden på forhånd at få denne godkendt af EU-Kommissionen.
04. jul. 2017 | Af Sune Knudsen

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Uber er inde i en stime af dårlige juridiske nyheder. 

For nylig lagde en generaladvokat ved EU-Domstolen i en spansk sag op til, at Uber ikke skal opfattes som en tjeneste i informationssamfundet men derimod som en aktør på transportområdet og dermed kan underlægges regulering, der gælder på dette felt.

Og i forlængelse af det er der i dag kommet et forslag til en afgørelse i en sag om Uber i Frankrig. 

Sagen går på, hvorvidt franske myndigheder skulle have varslet Kommissionen forud for en lovændring, der har gjort det vanskeligt for Uber at eksistere i Frankrig. Uber France mener, at de franske myndigheder har ændret lovgivning i strid mod direktivet på området - direktiv 98/34/EF om tekniske standarder - hvorved Kommissionen skulle have nikket til en lovændring forud for dens ikrafttræden. 

I forslaget til afgørelsen fastslår generaladvokaten imidlertid, at medlemsstaterne godt kan forbyde og sanktionere den ulovlige udøvelse af transportvirksomhed inden for rammerne af UberPop-tjenesten i Frankrig uden først at give Kommissionen meddelelse om lovforslaget.

Læs mere om sagen her.

Der er ikke tale om den endelige afgørelse ved EU-Domstolen, men generaladvokatens forslag til afgørelse. Oftest følger domstolen dog disse forslag.

Uber har i dag udtalt til Reuters, at de afventer den endelige afgørelse, før de foretager sig yderligere.


Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu