Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Revision af udstationeringsdirektiv tromlet et skridt videre af Macron

Efter 12 timers benhårde forhandlinger i Ministerrådet i går, fik Macron og Frankrig sin vilje, da rådet endelig landede et kompromis. Nu afventes, om Europa-Parlamentet i denne uge ligeledes kan lande sit forhandlingsmandat, så de endelige forhandlinger mellem rådet og og parlamentet kan begynde.
24. okt. 2017 | Af Sune Knudsen

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
”Som det digitale formandskab vi er, skal vi lige have printeren til at virke”. Sådan sagde det estiske formandskab i går, da et ud af utallige kompromisforslag skulle printes under de 12 timer lange forhandlinger om udstationeringsdirektivet.

Og printeren var ikke det eneste, der var bøvl med, da de 28 landes beskæftigelsesministre skulle lande et endeligt kompromis i rådssalen i Luxembourg. 

Især to knaster fyldte under forhandlingerne: Skal transportsektoren være omfattet eller ej af det reviderede udstationeringsdirektiv. Og hvor lang skal tidsgrænsen være for udstationering. 

Efter hårde forhandlinger, hvor bølgerne gik højt, og blandt andet Tjekkiet svingede sig op til at true med et Tjekixt, landende det sådan, som særligt Frankrig ønskede. 

Der kommer en tidsgrænse på 12 måneder med mulighed for forlængelse med yderligere seks måneder. Og transportsektoren vil blive omfattet af det reviderede direktiv, men dog først når den såkaldte vejtransportpakke er på plads. Det blev ligeledes besluttet, at direktivet skal træde i kraft fire år efter dets vedtagelse samt at vikarer er omfattet.

Kommissæren på området Marianne Thyssen er tilfreds med kompromisset, som hun finder balanceret. Også den danske beskæftigelsesminister er tilfreds med, at særligt transportsektoren på sigt bliver omfattet af direktivet. Fra socialdemokratisk side kalder EU-ordfører Peter Hummelgaard det også en sejr for kampen mod social dumping.

En række lande havde dog knap så store smil fremme. Polen, Ungarn, Letland og Litauen endte med ikke at kunne støtte den generelle indstilling. UK, Irland og Kroatien indikerede, at de ville stemme blankt.

Hos LO siger næstformand Arne Grevsen: 

”Det er da positivt, at vi fortsat i Danmark selv kan fastlægge lønbegrebet og at vi kan ligestille udstationerede vikarer med deres danske kolleger i forhold til løn- og arbejdsvilkår. At der nu kommer en begrænsning på hvor længe, man kan være udstationeret, har vi også efterlyst.
Det bliver nu spændende at se, i hvilket omfang Europa-Parlamentet kan sætte sit forslag til nyt direktiv igennem over for Rådet under de forhandlinger, der nu skal være. Parlamentets forslag er  unægtelig mere væsentlig for det danske arbejdsmarked. Forslaget vil således gøre udstationeringsdirektiv til et minimumsdirektiv igen.”

Næste skridt er, at Europa-Parlamentet i denne uge skal nikke endeligt til sit forhandlingsmandat. Derpå kan forhandlinger mellem parlamentet og rådet begyndes. Der er derfor stadig meget, der kan ændres, inden revisionen endeligt er i hus.

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu