Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Et skridt videre i kampen mod social dumping

Mandag stemte Europa-Parlamentets Beskæftigelsesudvalg sin betænkning om revisionen af udstationeringsdirektivet igennem. Et direktiv, der regulerer vilkår og regler for arbejdstagere, som er udstationeret i et andet EU-medlemsland og derfor er afgørende i kampen mod social dumping også i Danmark. 
21. okt. 2017 | Af Sune Knudsen

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Hvorfor er direktivet overhovedet et vigtigt fagligt spørgsmål?
Inden vi går ind i sagens detaljer, så mød lige stilladsarbejderen John Ekebjærg-Jakobsen fra København, som Fagligt.EU har snakket med godt oppe i højden. Han forklarer her, hvorfor det er et vigtigt spørgsmål for ham og hans kollegaer. 

Gode elementer i betænkningen
Fra dansk faglig side er der tilfredshed med, at det i betænkningen, der er stemt gennem Beskæftigelsesudvalget, slås fast, at løn er en national kompetence. Noget der er helt afgørende for et land som Danmark, hvor løndannelsen sker gennem forhandlinger.
Det ses også som positivt, at der i betænkningen lægges op til et bredt aflønningsbegreb. Det betyder, at udstationerede arbejdstagere i Danmark skal have samme løn for samme arbejde som deres danske kollegaer i bred forstand, altså inklusiv for eksempel tillæg. Betænkningen slår fast, at direktivet også bør have hjemmel i social- og arbejdsmarkedspolitikken.
Endelig er der også tilfredshed med, at transportsektoren omfattes af direktivet.
Dansk og europæisk fagbevægelse har kæmpet meget aktivt for at få disse elementer med i betænkningen gennem længere tid.

En glad mand
Det socialdemokratiske medlem af Beskæftigelsesudvalget, Ole Christensen, er glad for, at betænkningen blev stemt igennem.
"Med afstemningen sikrer vi den danske model. Det bliver slået fuldstændig fast, at løn er et rent national anliggende. Det her handler i bund og grund om at bekæmpe social dumping. Vi skal sikre, at alle får det samme i løn, hvis de udfører det samme arbejde på det samme sted. Formålet er slet ikke at skræmme østeuropæiske virksomheder væk fra Danmark. De skal være så hjertens velkomne, så længe de bare aflønner og behandler deres medarbejdere efter danske forhold", siger han.

En glad kvinde
Også Rina Ronja Kari, fra Folkebevægelsen mod EU, der ligeledes sidder i udvalget, har smilet fremme. Hør hende fortælle hvorfor her.

…og to glade forhandlere
Den hollandske og franske ordfører på betænkningen er begge glade for, at den blev stemt gennem udvalget uden udvandinger.Her kan du se, hvad de lægger særligt vægt på, samt få overblik over, hvor mange udstationerede arbejdstagere, der arbejder i de forskellige EU-lande 

Næste skridt
I næste uge skal betænkningen forbi hele Europa-Parlamentet på dets plenarsamling i Strasbourg. Kommer den igennem her, kan Parlamentet begynde forhandlinger med Ministerrådet om sagen, så snart Ministerrådet har fastlagt sin holdning.

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu