Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Christel Schaldemose i kamp for ordentlige vilkår for udstationerede arbejdstagere

Udstationeringsdirektivet behandles i øjeblikket i Europa-Parlamentet. Indre Marked-udvalget skal give en udtalelse til Beskæftigelsesudvalget, der er hovedudvalg på sagen. I udvalget er danske Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet ordfører på den udtalelse. Og arbejdet med at få den i hus bliver ikke helt let.
27. apr. 2017Social dumping | Af Emil Drevsfeldt Nielsen

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Schaldemose har kastet sig over opgaven, og det står klart fra start, at det ikke bliver helt let at opnå et fælles balanceret kompromis i Indre Marked-udvalget. Med 233 indgivet ændringsforslag at jonglere med, sagde Schaldemose tirsdag morgen i udvalget: 

”Ændringsforslagene trækker i hver sin retning, hvilket gør mig bekymret for om vi kan finde en enighed i Indre Marked-udvalget, der gør at Beskæftigelsesudvalget vil lytte til vores rapport”

På en række områder håber ordføreren dog, at det er muligt at nå til enighed, selvom der langt mellem enderne fra start. Ifølge Schaldemose gælder det blandt andet spørgsmålene om, at løndannelsen er en national kompetence, selve varigheden af udstationering, aflønningsbegrebet og det retlige grundlag, som direktivet hviler på. 

For selve varigheden af udstationeringen foreslår Kommissionen 24 måneder. Schaldemose har selv foreslået 6 måneder i sit udkast til udtalelse, hvilket rammer inden for den gennemsnitlige periode for udstationering i praksis. 

Modsat spænder ændringsforslagene vidt fra 2 måneder, til 12 måneder og til ingen maksimumsgrænse. 

Ligeså med aflønningsbegrebet, der ser ud til at blive en af de store knaster i kompromiset. Kommissionen og Schaldemose anvender nemlig begrebet aflønning, der bredt dækker over eksempelvis pensionsbidrag, adgangen til fri telefoni, boligtilskud etc. 

Flere af de borgerlige gruppers medlemmer i udvalget herunder fra EPP og ALDE er direkte modstandere af aflønningsbegrebet og foretrækker minimumslønninger som begreb. 

De forskellige positioner i udvalget er til at føle på, og hvorvidt det vil lykkes Schaldemose at sikre et fælles balanceret kompromis, ja det vil tiden vise. I første omgang når ordførerne fra de andre politiske grupper og Schaldemose mødes d. 2. maj til armlægning. 

Schaldemose selv afsluttede debatten i tirsdags med følgende vurdering: 

”Jeg vil gøre mit allerbedste, men efter at have lyttet til denne debat er jeg ikke sikker på, at vi kan finde fælles fodslag. Jeg vil opfordre de politiske ordfører til sammen med mig at forsøge at finde et kompromis, og ikke holde sig til nagelfaste principper, så vi kan finde en fælles løsning, der er det bedste for EU, det indre marked og for arbejdstagerne”. 

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu