Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

LO: kritisabelt at EU-Kommissionen ikke griber ind over for social dumping i luftfartsbranchen

I sidste uge kom EU-Kommissionen med sit bud på, hvad der skal til for at udvikle luftfartsbranchen i EU. Men i udspillet glimrer tiltag til at bekæmpe social dumping ved deres fravær.  
12. jun. 2017Social dumping | Af Sune Knudsen

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Forventningerne til Kommissionens udspil på luftfartsområdet endte med en hård nødlanding sidste torsdag. 

udspillet, der blev lanceret den dag, er der nemlig ingen værktøjer til at håndtere social dumping i branchen. Det er skuffende, lyder det nu fra LO:

”Det er meget skuffende, at Kommissionen ikke har villet adressere forholdene for medarbejdere i den europæiske luftfart. Europa-Parlamentet havde nogle udmærkede forslag i sin betænkning og det burde Kommissionen have ladet sig inspirere af”, siger næstformand Arne Grevsen.

Den betænkning – læs mere om den her - han henviser til, rummer blandt andet disse tre konkrete forslag:

- stop for 0-timekontrakter, pay-to-fly, hvor piloter selv må betale for de første mange flyvetimer, samt brugen af falske selvstændige

- reglerne for flyselskabers hjemmebaser skal strammes, så man kommer regelshopping og brugen af bekvemmelighedsflag til livs. 

- arbejdsmarkedets parter skal involveres i al lovgivning inden for luftfartsområdet.

Men dem har Kommissionen altså ikke plukket fra.

En af penneførerne på netop de sociale elementer i betænkningen, Ole Christensen (s), er også utilfreds:

"Der findes ikke mange brancher, hvor problemerne med social dumping er så massive som i luftfartsbranchen. Derfor er jeg meget utilfreds med, at Kommissionen fuldstændig har ignoreret det sociale aspekt i deres nye luftfartspakke. Jeg er særligt skuffet efter den nyligt præsenterede vejpakke, hvor Kommissionen præsenterede flere initiativer til at bekæmpe social dumping. Det er en mærkelig form for social slingrekurs."

Han mener også, pilen peger mod København og ikke kun Bruxelles:

"Den hollandske regering har allerede meldt ud, at de er skuffede over det sociale svigt i Kommissionens udspil. Vi må lægge pres på vores transportminister for en tilsvarende udmelding. Kommissionen kan ikke ignorere budskabet, hvis medlemslandene og vi i Europa-Parlamentet står sammen og kræver sociale tiltag i luftfarten." 

At der er behov for at gøre noget på området, kan man forvisse sig om ved at læse Fagbladet 3F’s nye serie om forholdene i luftfartsbranchen. Blandt andet med interviews og analyse af forholdene i selskabet Wizz-air, der går Ryanair i bedene, når det gælder arbejdsforhold for de ansatte.

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu