Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Overvejende positiv modtagelse af Kommissionens udspil til at bekæmpe social dumping på vejene

I går præsenterede Kommissionen sin længe ventede pakke, der udstikker linjerne for, hvordan vejtransportsektoren fremover skal reguleres. Selvom der på visse punkter lægges op til deregulering, er der overordnet positiv modtagelse, også fra dansk faglig side.
01. jun. 2017Social dumping | Af Sune Knudsen

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Rygterne havde svirret op til lanceringen af Kommissionens pakke ”Europe on the move” i går. En pakke, der blandt andet indeholder regler for cabotage-kørsel og hviletid og samtidig indfører sektorspecifikke regler om udstationering i lastbilsbranchen.

Ville der blive tale om ren deregulering, som ville åbne for mere social dumping? Eller en mere balanceret pakke i tråd med Kommissions megen tale om et mere socialt Europa?

Her er så et udspluk af de centrale elementer i forslaget, som det endte med at se ud:

Udstationeringsdirektivet skal gælde efter tre dage for eksportchauffører:
Chauffører, der kører eksportkørsel, betragtes som udstationerede efter tre dages kørsel i udlandet per måned. Det betyder minimum-aflønning efter samme niveau som i de lande, man kører i. 

Nye regler om cabotage: fri kørsel – men under udstationeringsdirektivet:
I dag må udenlandske lastbiler køre op til tre cabotage-ture i et andet EU-land i løbet af syv dage. Fremover har udenlandske lastbiler mulighed for at køre i ubegrænset omfang i op til fem dage ad gangen. Altså en deregulering i forhold til i dag. Til gengæld er chaufførerne allerede fra dag 1 underlagt udstationeringsdirektivet og det vil sige minimum-aflønning efter samme niveau som i de lande, man kører i. 

Opgør med postkasseselskaber – sanktioner og nye regler:
Kommissionen lægger op til skrappere kontrol med postkasseselskaber. Desuden indføres klare regler for, hvor transportselskaber må placere deres kontorer i forhold til deres aktiviteter. Det skal stoppe snyd med blandt andet skatte- og lønbetaling.

Der er en række andre ting i udspillet med interesse fra faglig side – blandt andet håndhævelse af elementerne, så det ikke bliver ved ordene, samt reglerne for hviletid, der nu kan sammenstykkes på nye måde. Læs mere om pakken her og særligt om hviletid her.

Da pakken endelig blev lanceret, var der overordnet en positiv modtagelse fra faglig og dansk side.

”Der er flere gode tiltag i EU’s udspil. For eksempel er vi glade for, at der er udsigt til øget kontrol og håndhævelse af reglerne, opgør med såkaldte postkasseselskaber og øget brug af elektronisk kontrol, når det gælder fusk med hvileregler og betaling af vejskat”., siger Flemming Overgaard, der er forhandlingssekretær i 3F Transport til 3F’s Fagbladet.

Også medlem af Europa-Parlamentet Ole Christensen (S), der følger social dumping-dagsordenen tæt, er positiv:

”Jeg må sige, at jeg er positivt overrasket over Kommissionens udspil. For mig er det helt afgørende, at alle transporter internt i Danmark forgår på danske vilkår. Kører du fra Aalborg til Aarhus, så skal du have løn efter dansk overenskomst, Det her forslag vil forhåbentlig gøre det sværere for skrupelløse virksomheder at omgå reglerne og presse lønningerne ned, Vi får nu efter alt for mange års tøven fra Kommissionen muligheden for at gøre op med den svindel og humbug der i dag er alt for meget af i transportbranchen, men det kommer til at kræve hårdt arbejde".

Djævlen i detaljen

Begge er dog enig om, at det er for tidligt at få mundvigene helt op:

"Der kan ligge djævle gemt i detaljerne, og alt afhænger af, hvordan den kommende EU-lovgivning bliver udformet, hvordan den håndhæves i de enkelte lande, og hvilke undtagelser der bliver i løbet af de kommende måneders lovarbejde i Europaparlamentet”, siger Flemming Overgaard. 

Ole Christensen tilføjer:

”Nu er det tid til at nærlæse forslagene, og så starter det politiske arbejde Europa-Parlamentet. Jeg er forsigtig optimist, men slaget er langt fra vundet endnu. Det virker som om at Kommission endeligt har forstået, at der er behov for et socialt Europa, hvor der både er fair konkurrence mellem virksomheder og mellem arbejdstagere".

Også de mindre vognmænd i Norden modtager forslaget positivt. Læs mere her.

Kommissionens forslag skal nu behandles i Europa-Parlamentet og i Rådet, hvor det vil blive afgjort, hvilke regler der fremover ender med at komme til at gælde for europæisk vejtransport. Meget kan endnu ske.

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu