Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Morten Løkkegaard om udstationeringsdirektivet: Vi skal værne om friheden til at forhandle, som vi gør i Danmark

Vi har spurgt de tre medlemmer af Beskæftigelsesudvalget, hvad de har af prioriteter, når udstationeringsdirektivet inden længe skal behandles i deres udvalg. Her er Morten Løkkegaards (V) svar.

06. dec. 2016 | Af Sune Knudsen

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Inden længe skal udstationeringsdirektivet behandles i Europa-Parlamentets Beskæftigelsesudvalg.

Du kan læse mere om direktivet og den samlede beslutningsproces her.

Vi har spurgt de tre medlemmer af udvalget, hvad de har af prioriteter og forventninger. Og hvordan de mener, man skal håndtere den øst-vestkonflikt, som direktivet har fået til at blusse op.

Her Morten Løkkegaard:

Hvad er dine hovedprioriteter, når Beskæftigelsesudvalget nu skal i gang med at se på revisionen af udstationeringsdirektivet?

Et fundament for et funktionelt indre marked er borgerens og virksomhedernes frihed til at arbejde, handle og tilbyde tjenesteydelser hvor som helst inden for fællesskabets rammer. Men det skal selvfølgelig kunne foregå på lige konkurrencevilkår. Udstationeringsdirektivet er netop et middel til at få det marked til at fungere ved at sikre beskyttelse for udstationerende virksomheder imod protektionisme på den ene side og på den anden side at sikre lønmodtagerne ligeværdige vilkår. 

Et kardinalpunkt for os er at værne om arbejdsmarkedets parters aftaleret. Netop friheden til at forhandle sig frem til balancerede løsninger uden politisk indgriben er fundamentet for det velfungerende arbejdsmarked, vi har i Danmark. Det må der ikke - hverken fra dansk eller europæisk hold - kunne stilles spørgsmålstegn ved. Derfor vil vi arbejde hårdt for, at den klare rollefordeling, traktaterne udstikker, ikke på nogen måde kan anfægtes via en ny formulering af udstationeringsdirektivet.

Der har jo vist sig at være lidt af et øst-vest sammenstød, når det gælder dette direktiv samt generelt, når det drejer sig om sager om den frie bevægelighed. Hvordan får vi håndteret dette på en god vis set fra din synsvinkel? 

Det er rigtigt, at der inden for fællesskabet er forskellige syn på, hvad målet med denne frie bevægelighed er. Hvor nogen ser løn som et fair konkurrenceparameter i en proces, der gradvist skal udligne de økonomiske forskelle inden for unionen, er andre bekymrede for, at ulige konkurrencevilkår kan skade nationale arbejdsmarkeder. Vores holdning er, at når en udenlandsk virksomhed operer på dansk jord, skal den følge de regler, der gælder for det danske arbejdsmarked. Her er vi ikke indstillede på at gå på kompromis.

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu