Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Ole Christensen om udstationeringsdirektivet: Der skal være plads til den danske model

Vi har spurgt de tre medlemmer af Beskæftigelsesudvalget, hvad de har af prioriteter, når udstationeringsdirektivet inden længe skal behandles i deres udvalg. Her er Ole Christensens (S) svar.

06. dec. 2016 | Af Sune Knudsen

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Inden længe skal udstationeringsdirektivet behandles i Europa-Parlamentets Beskæftigelsesudvalg.

Du kan læse mere om direktivet og den samlede beslutningsproces her.

Vi har spurgt de tre medlemmer af udvalget, hvad de har af prioriteter og forventninger. Og hvordan de mener, man skal håndtere den øst-vestkonflikt, som direktivet har fået til at blusse op.

Her Ole Christensen:

Hvad er dine hovedprioriteter, når Beskæftigelsesudvalget nu skal i gang med at se på revisionen af udstationeringsdirektivet?
 
Det er rigtig positivt, at Kommissionen ønsker, at der skal indføres samme løn for samme arbejde på samme sted. Men forslaget skal justeres lidt for at sikre, at der er plads til den danske model. Forslaget skaber nemlig usikkerhed om, hvem der bestemmer hvilken løn udstationerede medarbejdere har ret til - er det EU-domstolen eller medlemslandene? Det er og skal selvfølgelig være medlemslandene. Det skal stå sort på hvidt, at lønnen defineres af medlemslandene efter national praksis. I Danmark betyder det, at arbejdsmarkedets parter fastsætter lønnen gennem forhandlinger. Det er min førsteprioritet. 

En anden hovedprioritet er at sikre, at medlemslandene kan bestemme, at udstationerede vikarer skal have samme rettigheder som nationale vikarer. Det er heller ikke sikret med Kommissionens forslag. 
Når det er sagt, vil jeg gerne understrege, at jeg fra starten var positiv over for, at Kommissionen åbnede for en revision af udstationeringsdirektivet. Det er jeg stadigvæk, og jeg vil gå konstruktivt til værks i forhandlingerne. Vi har brug for bedre vilkår for de tusindvis af udstationerede europæiske arbejdstagere for at dæmme op for social dumping, og det kan en revision af udstationeringsdirektivet hjælpe til.

Der har jo vist sig at være lidt af et øst-vest sammenstød, når det gælder dette direktiv samt generelt, når det drejer sig om sager om den frie bevægelighed. Hvordan får vi håndteret dette på en god vis set fra din synsvinkel? 


I de vesteuropæiske lande oplever vi problemer med social dumping, når østeuropæere kan komme herop og arbejde til en løn langt under vores og på dårligere vilkår. I de østeuropæiske lande oplever de det modsatte -  at flere folk kommer i arbejde og får en højere løn, når de bliver udstationeret på projekter i vesteuropæiske lande. Så der er en interessekonflikt. Jeg tror, det er vigtigt at gøre det klart for de østeuropæiske lande, at de fortsat har mulighed for at udstationere arbejdskraft. Det ønsker vi ikke at forhindre dem i! Men vi vil insistere på, at de østeuropæere, der kommer til Vesteuropa, arbejder på ordentlige vilkår. Ellers risikerer vi et ræs mod bunden, og det er ingen tjent med - heller ikke østeuropæerne. 

Vi vil insistere på, at arbejde i Danmark foregår på danske, overenskomstmæssige vilkår, og at virksomheder fra andre lande, der laver projekter i Danmark, skal leve op til de samme krav, som danske virksomheder skal. Vi kan kun gå ind for fri bevægelighed, hvis det foregår på fair vilkår. Derfor skal vi ændre på de fælles spilleregler. Det er også i østeuropæernes interesse, at befolkningen i Vesteuropa bliver ved med at bakke op om det indre marked - og det gør de ikke, hvis konkurrencen ikke foregår på ordentlige vilkår. Så jeg håber, vi kan finde fælles fodslag.

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu