Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Rina Ronja Kari om udstationeringsdirektivet: Vi vil kæmpe for at få løst udfordringerne

Vi har spurgt de tre medlemmer af Beskæftigelsesudvalget, hvad de har af prioriteter, når udstationeringsdirektivet inden længe skal behandles i deres udvalg. Her er Rina Ronja Karis (Folkebevægelsen mod EU) svar.
06. dec. 2016 | Af Sune Knudsen

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Inden længe skal udstationeringsdirektivet behandles i Europa-Parlamentets Beskæftigelsesudvalg.

Du kan læse mere om direktivet og den samlede beslutningsproces her.

Vi har spurgt de tre medlemmer af udvalget, hvad de har af prioriteter og forventninger. Og hvordan de mener, man skal håndtere den øst-vestkonflikt, som direktivet har fået til at blusse op.

Her Rina Ronja Kari:

Hvad er dine hovedprioriteter, når Beskæftigelsesudvalget nu skal i gang med at se på revisionen af udstationeringsdirektivet?

Helt grundlæggende er det noget, vi har kæmpet for i mange år. Det har stået højt på vores ønskeliste at få gjort op med de skævheder, som blandt andet Laval-dommen medførte. Derfor havde vi også store forventninger, da Kommissionen kom med sit udspil. 

Men vi blev slemt skuffede. For ikke nok med at udspillet ikke løser de udfordringer, vi står med, så er det også et angreb på for eksempel den danske model på en række punkter, ikke mindst når det gælder retten til at fastsætte løn og, når det gælder en reel ligestilling mellem udstationerede og lokale vikarer.

Så det gør det svært at bevare optimismen. Men jeg håber vi kan få det landet fornuftigt, ikke mindst i parlamentet. At vi får fjernet de værste ting og samtidig sørger for at det bliver et minimumsdirektiv.
Det vil vi i hvert fald kæmpe for.

Der har jo vist sig at være lidt af et øst-vest sammenstød, når det gælder dette direktiv samt generelt, når det drejer sig om sager om den frie bevægelighed. Hvordan får vi håndteret dette på en god vis set fra din synsvinkel? 

Der er ingen tvivl om, at vi står midt i den store kamp om at definere EU's arbejdsmarked. Vi ser en stribe meget forskellige interesser og kampe, der er spidset til.

Det peger også på, at vores arbejdsmarkeder jo er meget forskellige, ikke kun mellem øst og vest men også syd og nord. Ja selv mellem Danmark og Sverige.

Så der er tale om en dybdekonflikt. Og her kan man frygte, at der trumfes noget igennem, selvom det dækker over store forskelle og utilfredshed.

Man kan heller ikke se udstationering isoleret set. Vi skal også snart behandle for eksempel social sikring. Og de ting hænger jo sammen. Det drejer sig jo dybest set om, hvem vi vil have til at bestemme over vores arbejdsmarkeder og sociale systemer. Hvordan vi ønsker, at EU skal se ud.Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu