Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Østeuropæisk modstand mod udstationeringsdirektivet vurderes at dale

Sidste uge mødtes medlemslandenes beskæftigelsesministre for at behandle Kommissionens foreslåede revision af udstationeringsdirektivet. På mødet blev der fremlagt en fremdriftsrapport, som gør status på det slovakiske formandskabs arbejde med direktivet. Selvom en del østeuropæiske medlemslande stadig er modvillige over for at foretage en revision i det hele taget, så vurderes modstanden at være dalende.
13. dec. 2016 | Af Peter Pilgaard

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Det slovakiske formandskab giver snart formandsskabsstafetten videre til Malta.

Derfor har man på det seneste rådsmøde mellem beskæftigelsesministrene i sidste uge offentliggjort en fremdriftsrapport over det slovakiske formandskabs arbejde med revisionen af udstationeringsdirektivet. 

Formandskabets arbejde med revisionen har bestået i løse de knuder, der har været i forhold til revisionen ved at præsentere kompromisforslag på en række centrale områder. 

Som det fremgår af fremdriftsrapporten (som findes her) vedrører disse kompromisforslag lønbegrebet, tidsgrænse, overenskomster samt regler for både underleverandører og udstationerede vikarer.

Slovakiet er kort sagt ikke kommet så langt. 

Øst vs. vest

Konfliktlinjen eksisterer imellem østlige ’nye’ medlemslande, der mener at en revision af direktivet er konkurrenceforvridende, og vestlige ’gamle’ medlemslande, som mener, at revisionen er nødvendig for at undgå social dumping på disse landes arbejdsmarkeder.  Fra nordisk hold drejer det sig også om, at den nordiske model på arbejdsmarkedet medtænkes.

Fra et nordisk synspunkt er det derfor positivt, at rapporten indikerer, at et flertal af medlemslandene, herunder flere modvillige østeuropæiske lande, nu anerkender national kompetence på overenskomstområdet, og en udvidelse af direktivet til også at omfatte vikaransatte, som også er et ønske fra dansk faglig side. 

Ifølge rapporten er der dog stadig uenighed om, hvad lønbegrebet konkret skal indeholde, hvorvidt den eksisterende maksimale tidsgrænse på 24 måneders udstationering er for lang tid, samt spørgsmålet om hvilke regler, der skal gælde for underleverandører.

Så meget er altså stadig ikke på plads. 

Fra flere kilder forlyder det dog, at østlandene ikke længere står helt så samlet. Polen, Letland, Ungarn og Tjekkiet skulle fastholde et synspunkt om at være helt imod en revision. Andre af landene i øst går nu mere aktivt ind i behandlingen af revisionen og anerkender som sagt blandt andet forhold knyttet den nordiske arbejdsmarkedsmodel.

Fremadrettet er det nu op til det maltesiske formandskab fra årsskiftet, at skabe rammen for de videre forhandlinger i Ministerrådet. 

Selvom udstationering ikke kan forventes at være en hovedprioritet for østaten, som hverken modtager eller selv står for mange udstationerede arbejdstagere, er Malta det eneste medlemsland i unionen, der har en ren socialdemokratisk regering og derfor kan forventes at ville prioritere arbejdsmarkedsområdet også med det fortegn. 

Parallelt med Ministerrådets forhandlinger, vil revisionen af udstationeringsdirektivet blive behandlet i Europa-Parlamentet. På sigt skal både Ministerrådet og Europa-Parlamentet opnå enighed før revisionen kan gennemføres. Dette er der stadigvæk lange udsigter til.       

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu