Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Ugen der gik: få overblikket på fem minutter

Servicekortet. Beskyttelse af whistleblowers. Platformsøkonomiens betydning for arbejdsmarkedet. Strid om social dumping på vejene. Fremgang i økonomien i Europa. Østrig bremser den frie bevægelighed.
24. feb. 2017Det sker i denne uge i EU | Af Sune Knudsen

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
En uge i EU og omegn lakker mod enden.

Her får du overblikket over ugens vigtigste sager.

På ugens møde i ministerrådet for konkurrenceevne var der to sager af faglig interesse.

Social dumping på landevejene blev drøftet. Læs mere om denne sag, der for alvor skaber splid mellem medlemslandene. Der er udbrudt decideret brevkrig mellem øst og vest.

Servicekortet til virksomheder, som sælger services på tværs af landegrænser, var også på dagsordenen. Også her er er der ikke enighed blandt medlemslandene. En række lande – herunder Tyskland, Østrig og Frankrig er bekymret for, at kortet vil blive brugt til at fratage lande, hvor udenlandske virksomheder sælgere services, mulighed for at kontrollere disse. 

Kortet er heller ikke en blomst, der er groet i Christel Schaldemoses have – læs interview med hende her. Hun skal sammen med resten af medlemmerne af Indre Marked udvalget behandle kortet det kommende stykke tid.

Beskyttelsen af whistleblowers fyldte også i ugen. Over 40 faglige organisationer står bag en kampagne for bedre beskyttelse af whistleblowers og i næste uge slår Kommissionen lyttelapperne ud og begynder en lang høring om emnet. Læs mere her.

Platformsøkonomien og dens betydning for arbejdsmarkedet var også på dagsordenen i denne uge. 

Dels på en stor konference i LO – læs interview med LOs næstformand Nanna Højlund her samt artikel om konferencen her. 

Dels da arbejdsmarkedsjurister fra hele Europa var samlet til den årlige NetLex-konference i Bruxelles. Her holdt den britiske fagbevægelse blandt andet oplæg om dens kamp med og mod UBER. Også i Storbritannien har man – ligesom i Danmark – brugt national lovgivning til at regulere UBERs manøvrerum. 

Uden bød også på den såkaldte vinterpakke, som er et led i det europæiske semester.

"Det Europæiske semester"!?!, tænker du måske. Her lidt flere ord om det:

Det europæiske semester er en cyklus til koordinering af de økonomiske politikker og finanspolitikkerne i EU. Det er en del af Den Europæiske Unions ramme for økonomisk styring.

Det fokuserer på 6-måneders perioden fra begyndelsen af hvert år, deraf navnet − "semester".

I løbet af det europæiske semester tilpasser EU-landene deres budgetpolitikker og økonomiske politikker til de mål og regler, der er aftalt på EU-plan. 

Pakken indeholder en analyse af de økonomiske og sociale forhold i hver enkelt medlemsstat. De kommer i forlængelse af den økonomiske vinterprognose i sidste uge og forud for de landespecifikke henstillinger senere på foråret. 

Helt overordnet fremgår det, at den økonomiske genoprettelse i de fleste lande har fået ledigheden til at falde, selv om man ikke er tilbage på før-krise niveau. Der er samtidig rettet op på store budgetunderskud, og den private og offentlige gæld er begyndt at falde.
 
Danmarks landerapport, der i forhold til arbejdsmarkedet bemærker beskæftigelsesfremgangen og faldende ledighed, der forventes at fortsætte. Der henvises dog samtidig til udfordringer med at integrere udsatte grupper på arbejdsmarkedet samt sikre en tilpas kvalificeret arbejdsstyrke i visse sektorer, som byggesektoren. Trepartsaftalens indhold om praktikpladser og regeringens arbejde med at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet noteres.  
 
I forhold til de landespecifikke anbefalinger for Danmark for 2016 vurderer Kommissionen, at der er sket visse fremskridt i forhold til anbefalingen om at styrke produktiviteten og private investeringer gennem øget konkurrence i servicesektoren samt tilskynde til øget samarbejde mellem erhvervsliv og universiteter. Samtidig noteres der fortsat udfordringer med den danske produktivitetsevne, og at der kan foretages yderligere reformer med henblik på at øge konkurrencen i servicesektoren.

Læs meget mere her.

Vi slutter ugens rundtur i Alpelandet Østrig. Her vil regeringen nu bremse den frie bevægelighed. Læs mere her.

Næste uge bliver der gang i den i Bruxelles.

Juncker har varslet at Kommissionen kommer med et udspil til EU's fremtid – læs mere her. Dog tyder en del på, at fremtiden for EU, ja den er skudt lidt ud i fremtiden – læs mere her. 

Der er fredag i næste uge ministerrådsmøde hvor hele spørgsmålet om dagpenge og indeksering af børnecheck skal drøftes. Her flyver Troels Lund Poulsen derfor til Bruxelles.

Beskæftigelsesudvalget behandler tirsdag spørgsmålet om kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladser.

Onsdag og torsdag er der samling i parlamentet i bruxelles. Blandt andet skal spørgsmålet om ligeløn mellem mænd og kvinder drøftes. 

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu