Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Ugen der kommer i EU og omegn: Overblikket på fem minutter

Juncker til konference om social søjle. De danske formænd for hovedorganisationerne på besøg i Bruxelles. Afstemning om handelsaftalen mellem EU og Canada. Og revisionen af kræftdirektivet og udstationeringsdirektivet på dagsordenen.

23. jan. 2017Det sker i denne uge i EU | Af Sune Knudsen

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Efter en uge med meget fokus på Trump og Brexit og lidt på valget af den nye formand for Europa-Parlamentet, går vi nu ind i en uge med lidt mere business as usual.

MANDAG:

I dag afholdes der en stor konference om den sociale søjle, som Kommissionen efter planen skal præsentere til marts. 

Om søjlen bliver stor og med egentlig ny lovgivning eller i stedet mere light med en række anbefalinger og guidelines på arbejdsmarkedetsområdet, ja det vides stadig ikke. 

Måske gør dagens højniveau konference os klogere. Kommissionsformand Juncker deltager også. Fra dansk faglig side repræsenterer LO alle hovedorganisationerne.

Læs mere om konferencen her.

Bonus-info: der er kommet 16.500 input og høringssvar samt 200 positionspapirer til Kommissionens udkast til søjlen. God læselyst til embedsfolkene i EU-Kommissionen, skal det lyde herfra.

Fagligt.EU dækker den sociale søjle i et tema i denne tid. Læs mere her. I denne uge lader vi blandt andet forskerøjnene granske udspillet fra Kommissionen.

TIRSDAG:

Der er meget af interesse på det faglige område i morgen tirsdag.

En konference om udfordringerne med social dumping i lastbilsbranchen. Blandt andet Jan Villadsen fra 3F deltager. Læs vores interview med ham her.

Handelsaftalen CETA skal til afstemning i Europa-Parlamentets handelsudvalg. Afstemningen er det sidste stop, inden handelsaftalen skal til endelig afstemning blandt alle parlamentets medlemmer i marts. Afstemningen tirsdag bliver derfor en vigtig strømpil for, hvordan det endelige resultat falder ud. 

Og så kommer der besøg fra den samlede danske faglige top i Bruxelles. Lizette Risgaard (LO), Bente Sorgenfrey (FTF) og Lars Qvistgaard (Akademikerne) kommer til Bruxelles for dels at mødes med den danske kommissær og dels at møde samtlige danske medlemmer af parlamentet. Med sig har de et klart budskab: sørg for at den danske model kan fungere i EU-systemet og styrk dialogen netop med arbejdsmarkedets parter.

Fagligt.EU kommer til at dække besøget gennem hele dagen i morgen. 

ONSDAG OG TORSDAG:

De to dage holder Beskæftigelsesudvalget i Europa-Parlamentet møde. På dagsordenen er blandt andet revisionen af kræftdirektivet, revisionen af udstationeringsdirektivet samt spørgsmålet om platformsøkonomi. Det nye formandskab Malta præsenterer også deres prioriteter på arbejdsmarkedsområdet for det næste halve år.

Fagligt.EU dækker mødet. 

Torsdag dækker vi også en sag fra Transportudvalget: en ny luftfartsstrategi for EU. 

Velkommen til en ny og travl uge i EU og omegn.

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu