Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Bliv klædt på til at tage snakken: Hvad betyder EU for dit arbejdsliv?

Det er ikke altid let at finde hoved eller hale i, hvad EU betyder for det danske arbejdsmarked og for dit arbejdsliv. Derfor har vi lavet et særligt tema, hvor du helt enkelt kan få overblik over tre centrale og aktuelle sager, som er af stor betydning på arbejdsmarkedsområdet lige nu: revisionen af udstationeringsdirektivet, søjlen for sociale rettigheder samt forordningen om social sikring, herunder spørgsmålet om dagpenge og børnecheck på tværs af grænser. Vi har lavet en række fakta-ark, som kan printes og bruges, hvis snakken melder sig på arbejdspladsen eller hen over en kop kaffe.

09. dec. 2017 | Af redaktionen

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:


Lige nu behandles tre store sager på arbejdsmarkedsområdet i EU: revisionen af udstationeringsdirektivet, forordningen om koordinering af social sikring samt søjlen for sociale rettigheder. Bag de tekniske betegnelser findes vigtige sager, der kan få stor betydning også for det danske arbejdsmarked og dit arbejdsliv. I dette tema får du et hurtigt overblik.

Mange beslutninger, der direkte eller indirekte former også det danske arbejdsmarked, træffes i dag i EU. Den nuværende Europa-Kommission med Juncker i spidsen er kommet med en række forslag på arbejdsmarkedsområdet. 

Din genvej til fakta

I stedet for at du skal tygge dig gennem lovtekster eller følge forhandlingerne, har vi her lavet en kort oversigt over de tre vigtigste sager, der giver svar på de mest centrale spørgsmål.

Hvad mener dansk fagbevægelse?

Læs kronik fra LO’s formand Lizette Risgaard
Læs interview med Bente Sorgenfrey om søjlen for sociale rettigheder
Læs kommentar fra Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, om samme søjle

Revisionen af direktivet om udstationering: er vi på vej mod mindre social dumping? Læs mere her.

Den nye søjle for sociale rettigheder: er det andet end luftige ord? Læs mere her.

Koordinering af sociale ydelser: skal børnechecken uændret kunne sendes ud af landet? Læs mere her.

Hvad optager danske lønmodtagere?

En ting er forordninger, direktiver og søjler. Men hvad optager danske lønmodtagere i deres hverdag? Hvilke tanker gør de sig om EU’s rolle og betydning? Det kan du se mere om i denne film.

Dette tema er støttet af Europa-Nævnet.

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu