Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Revisionen af udstationeringsdirektivet: Er vi på vej mod et EU med mindre social dumping?

Når medarbejdere udstationeres i et andet EU-land for at arbejde, reguleres dette gennem et direktiv. Dette direktiv er ved at blive revideret. Blandt andet lægges der op til, at samme arbejde samme sted som udgangspunkt skal udløse samme aflønning.

09. dec. 2017 | Af redaktionen

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:


For tiden forhandler Ministerrådet, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen på livet løs. De er ved at lande et kompromis, når det gælder revisionen af det såkaldte udstationeringsdirektiv. Et direktiv, der er helt afgørende i kampen mod social dumping, da det blandt andet udstikker retningslinjer for, under hvilke løn- og arbejdsvilkår udstationerede medarbejdere skal arbejde, hvis de udfører arbejde i et andet EU-land.

Fra dansk side har det været afgørende, at det også fremover er arbejdsmarkedets parter som forhandler løn, ligesom det blandt andet har været vigtigt at få vikarer omfattet af reglerne. Du kan læse mere om dansk fagbevægelses holdning i faktaboksen.

Vil du vide mere?

Læs høringssvar fra dansk fagbevægelse om revisionen af udstationeringsdirektivet. 
Læs mere om Ministerrådets holdning.
Læs mere om Europa-Parlamentets holdning.


Her finder du et faktaark

Det giver dig overblik over de centrale spørgsmål og svar i forhold til direktivet.

Faktaarket er nemt at printe og bruge, hvis snakken om udstationering for eksempel melder sig på din arbejdsplads og du vil tage snakken med dine kolleger.
Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu