Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Det nye maltesiske formandskab varsler en pragmatisk tilgang til forhandlingerne om udstationeringsdirektivet

I dag rulles den røde løber ud, når kommissærer og europæiske toppolitikere deltager i åbningsceremonien i Maltas hovedstad Valetta. I den anledning har det nye formandskab offentliggjort sine prioriter for det næste halve år. Meget tyder på, at Malta vil spille en mere pragmatisk rolle i forhandlingerne på arbejdsmarkedsområdet end Slovakiet, som sad for bordenden i sidste halvår af 2016.  
11. jan. 2017 | Af Peter Pilgaard

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Malta er nu i spidsen for EU det næste halve år.

Det nye formandskab forventes at spille en mere pragmatisk rolle på arbejdsmarkedsområdet end det forrige slovakiske formandskab. 

En årsag til dette er, at Malta, modsat Slovakiet, ikke selv spiller en aktiv rolle i den øst-vest-konflikt, der blandt andet hersker i behandlingen af revisionen af udstationeringsdirektivet.  

I det maltesiske formandskabs arbejdsprogram fremgår det, at man på udstationeringsområdet vil forsøge at skabe en rimelig balance mellem ligebehandling og arbejdstageres rettigheder på den ene side og serviceudbyderes frie konkurrence på den anden. 

Formandskabet forsøger dermed at imødekomme begge sider i øst-vest-konflikten. 

De østlige medlemslande mener nemlig kort fortalt, at nye udkast til regler for udstationering hæmmer den frie konkurrence blandt andet ved at skabe uklarheder i regelgrundlaget og øge virksomheders administrative arbejde og ikke mindst hæmme østlandenes lønmæssige konkurrencefordel. 

Omvendt argumenterer vestlige lande, herunder Danmark, for, at tydeligere regler for udstationering, der efterkommer princippet om ’lige løn for lige arbejde samme sted’, er nødvendigt for at undgå social dumping. De nordiske lande er samtidig stærkt optaget af, at løndannelsen også fremover er national kompetence.

Frihandel uden social dumping

Frihandel er et andet område, som formandskabet prioriterer i arbejdsprogrammet. Frihandel er ifølge Malta et nøgleområde, der kan styrke økonomien, konkurrenceevnen og beskæftigelsen i EU. 

Formandskabet vil derfor arbejde for at sikre fremskridt i de igangværende forhandlinger.

Fra et fagligt synspunkt er det positivt, at formandskabet desuden udtrykker et ønske om at modernisere mekanismerne i fremtidige handelsaftaler med henblik på at undgå at aftalerne medfører social dumping. 

Foruden udstationering og frihandel prioriterer formandskabet også forhandlingerne om koordineringen af nationale sociale sikringsordninger, udformningen af søjlen for sociale rettigheder samt kræftdirektivet.

Læs dækning fra åbningen af formandskabet her.

Læs hele formandskabets program her.   

  

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu