Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

År 1 efter Brexit: hvor skal vi hen, EU?

Brexitforhandlingerne er nu i gang. Og de resterende 27 medlemslande kan for alvor begynde at drøfte fremtiden for EU-samarbejdet. Her er et overblik over de forskellige spor for denne refleksion og proces.

26. jun. 2017 | Af Sune Knudsen

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Hvidbog og refleksionspapirer
Juncker præsenterede i foråret sin såkaldte hvidbog for EU’s fremtid med fem scenarier for, hvordan samarbejdet kan udvikle sig. I forlængelse af denne hvidbog er Kommissionen kommet med såkaldte refleksionspapirer på centrale områder. Af faglig interesse er særligt papiret om EU's sociale dimension samt papiret om, hvordan globaliseringen skal håndteres. Du finder dem alle her.  Onsdag i denne uge kommer det sidste af de fem papirer, nemlig om EU's økonomi.

Rom-erklæringen
I forbindelse med 60 året for underskrivningen af Romtraktaten underskrev stats- og regeringslederne ligeledes i foråret en erklæring om fremtiden for EU. Her oplistes en række fokusområder for EU's fremtidige virke. Interessant er her, at et af de fire fokusområder er ønsket om et mere socialt Europa.

Social søjle og topmøde
Et af Kommissionens større projekter – nemlig søjlen for sociale rettigheder – kommer også til at spille en rolle i forhold til drøftelserne af EU’s fremtid. Der vil i tilknytning til arbejdet med søjlen - og den noget ad hoc procedure for vedtagelsen af denne - blive afholdt et socialt topmøde i Gøteborg til vinter. 

Hvornår sker hvad?
Som det fremgår, er der flere sideløbende spor. Hvornår og hvordan der sættes punktum - eller blot et komma - er endnu ikke helt klart. Men hold øje med Junckers State of The Union-tale i september samt topmødet mellem stats- og regeringslederne i december – og samtidig med, hvad der sker en række andre steder:

Merkron-aksen:
Hvad kommer Merkel og Macron til at lægge sig fast på sammen? Læs mere her.

Det kommende estiske formandskab, der tager over i denne uge:
Hvad kan og vil de prioritere at løfte? Læs mere her.

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu