Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Juncker giver dilemma-spil til medlemslandene

Kommissionsformand Juncker fremlægger i dag en såkaldt hvidbog om EUs fremtid. I den oplistes som i et dilemma-spil fem veje, EU kan udvikle sig - med fordele og ulemper skitseret ved hver af dem. Nu skal stats- og regeringslederne så i den kommende tid spytte ud med deres favorit-retning for EU. Arbejdsmarkedet spiller ikke en central rolle i hvidbogen.

01. mar. 2017 | Af Sune Knudsen

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
I dag præsenterer Juncker sin såkaldte hvidbog for EU’s fremtid. 

Det sker i EU-parlamentet og kan ses her.

Hvidbogen kan findes her.

Den skitserer fem retninger, Juncker gennem det næste års tid vil bede stats- og regeringslederne forholde sig til:

1. Fortsætte EU-samarbejdet mere eller mindre som i dag
2. Gå tilbage til kun at være et Indre Marked
3. EU i to hastigheder (Euro-zonen vs resten)
4. Skære ind til benet – og så give EU mere kompetence på de områder
5. Gå i en hel føderalistisk retning

I nr. 3 og nr. 5 retningen lægges der i hvidbogen op til øget social integration – uden at dette præciseres nærmere.

For hver af de fem retninger oplistes en række indikatorer for, hvad de vil betyde for EU-samarbejdet – arbejdsmarkedet er ikke en af dem.

Af større interesse er måske fem mere detaljerede refleksionspapirer, som vil komme i forlængelse af hvidbogen i den kommende tid – herunder et på det sociale område; nu kaldet ”social dimension”, formodentligt samtidig med lanceringen af den sociale søjle ultimo april.

Den europæiske faglige organisation har allerede kommenteret på udspillet – de er ikke imponerede, som det fremgår her. 

Margrethe Vestager mener, at det er en dårlig ide at vælge vej nr. 2 - læs mere her.

Meningen er at processen om hvidbogen skal løbe frem til topmødet for stats- og regeringslederne i december. Vigtige stoppesteder bliver Junckers State of The Union til efteråret samt den 25. marts, hvor 60 året for Romtraktaten markeres. Ved denne lejlighed skal der også vedtages en – forventet kortere og mere konkret – erklæring. 

Samspillet mellem denne og hvidbogen er stadig ikke helt klart.

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu