Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Juncker hiver ny kanin op af hatten: Forslag om europæisk arbejdsmarkedsmyndighed

Jean-Claude Juncker præsenterede i går i State of the Union-talen idéen om en ny europæisk arbejdsmarkedsmyndighed, der blandt andet skal styrke det administrative samarbejde mellem de nationale myndigheder. 
14. sep. 2017 | Af Esther Antreasyan Keller

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

1,7 mio. europæiske arbejdstagere pendler hver dag til et andet EU-land. Samtidig bor og arbejder omkring 16 mio. europæere i et andet EU-land, end det de kommer fra.

Derfor var det ikke uventet, at Juncker i går talte om de udfordringer, det medfører, ved at tale om indførelsen af en europæisk søjle for sociale rettigheder og revideringen af udstationeringsdirektivet, som en del af kampen imod social dumping.

Men forslaget om en ny europæisk arbejdsmarkedsmyndighed overraskede.

"Vi bør forvisse os om, at alle EU-regler om arbejdskraftens bevægelighed håndhæves på ligelig, enkel og effektiv vis i kraft af et nyt europæisk inspektions- og håndhævelsesorgan. Det forekommer meningsløst at have en banktilsynsmyndighed til at holde opsyn med bankstandarder, men ingen fælles arbejdsmarkedsmyndighed, der skal sørge for retfærdighed i vores indre marked. Vi vil oprette en". Sådan sagde Juncker i går i sin State of the Union tale.

Det kom der flere reaktioner på. I Europa-Parlamentet var overraskelsen stor. Marita Ulvskog (MEP,S) fra Sverige tweetede: ”Vi har behov for en europæisk myndighed for at overse at alle efterlever regler på arbejdsmarkedet, siger Juncker. Mærkeligt. Uventet. Bekymrende?”.

Men hvad indeholder forslaget om denne nye myndighed?

Kommissionen fremlagde et tilhørende faktaark, som forklarer mere om den europæiske arbejdsmarkedsmyndighed i store linjer - du finder det her. Det er meningen, at myndigheden skal styrke det administrative samarbejde mellem nationale myndigheder, blandt andet ved at løse tvister og uenigheder, der kan opstå mellem medlemslandene.

Planen er, at myndigheden skal samle værktøjer, der allerede eksisterer, til at behandle mængden af arbejdskraft, der krydser grænser, i en samlet ”one-stop-shop”-løsning.

Der er desuden lagt vægt på, at myndigheden skal være med til at bekæmpe misbrug af både lovgivning på arbejds- og socialområdet, samt sikre en fælles kontrolindsats på tværs af grænser på disse områder.

Det ønskes også, at myndigheden mere generelt skal være med til at forbedre forvaltningen af aktiviteter såsom arbejdsmiljø og bekæmpelse af sort arbejde.

Den europæiske beskæftigelseskommissær, Marianne Thyssen, støttede op om Junckers forslag i et tweet lige efter talen: ”For et fælles europæisk arbejdsmarked, har vi også brug for en fælles europæisk arbejdsmarkedsmyndighed”.

Også den europæiske fagbevægelse finder forslaget interessant: ”Forslaget om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed er interessant, og vi forventer at fagforeningerne vil være fuldt ud involverede i at udarbejde forslaget”, som formanden Luca Visentini sagde i går.

Ifølge mediet Euractiv.com, der har talt med EU-embedsmænd, er der ikke taget nogle beslutninger om hvorvidt det skal være et EU-agentur eller en anden form for EU-institution.

Generelt er der ikke fremlagt en proces endnu, hvorfor det er svært at sige noget om både tidsramme og konkret indhold af myndigheden.

Hvor Juncker har fået kaninen fra, er svært at sige. Om det er en håndsrækning til Macron, der har efterlyst mere EU-samarbejde på arbejdsmarkedsområdet og en skrappere kurs mod social dumping, eller om det kommer fra beskæftigelseskommissær Thyssen, der skulle have foreslået det på et nyligt seminar i Kommissionen. Bruxelles-pressen er allerede i gang med gisningerne.

En ting er sikkert: Vi kommer til at dække forslaget tæt. Blandt andet når Kommissionen i oktober fremlægger sit endelige arbejdsprogram. 

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu