Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Den nye regering: EU skal være slankere – og ikke blive en social union

Kun to ud af i alt 88 sider i det nye regeringsgrundlag er helliget EU-samarbejdet. Men her slås det klart fast, at den nye regering ønsker et slankere EU, hvor det Indre Marked, fortsatte strukturreformer og et forsvar for danske velfærdsydelser er i centrum. Også andre steder i regeringsgrundlaget bliver man klogere på regeringens ønsker og visioner for krydsfeltet mellem arbejdsmarkedet og EU.
28. nov. 2016Fremtidens EU | Af Sune Knudsen & Peter Pilgaard

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
88 tætskrevne sider. 

Det fylder regeringsgrundlaget for den nye regering, der i dag også fik sat ansigter og navne på dens nye ministre.

To sider om EU

Men kun to sider omhandler EU. På de sider slår regeringen dog en række centrale ting fast:

- EU skal ikke udvikle sig i retning af en social union. 
- De danske velfærdsydelser såsom børnepenge skal forsvares.
- Danmark bakker op om fortsatte strukturreformer.
- Og så skal EU i det hele taget være slankere, uden at det præciseres yderligere.

Desuden slår regeringen fast, at den stadig mener og tror på, at EU skal have en aktiv handelspolitik og blandt andet indgå den såkaldte TTIP-aftale med USA.

Hvad vil regeringen ellers, når det gælder EU?

Udover de to sider om EU finder man spredt over de øvrige kapitler en række beskrivelser af, hvordan regeringen har tænkt sig at stille sig i forhold til en række af de aktuelle sager, der for tiden er oppe i EU på forskellig vis.

Her en oversigt:

I forhold til færdighedsdagsordenen, der for tiden behandles i Rådet: 
Regeringen ønsker nationalt et øget fokus på unge – de skal have bedre grundfærdigheder og flere unge skal have en erhvervsuddannelse.  

I forhold til handel står der desuden:
Samhandel er positivt og har positive effekter på bl.a. beskæftigelse.

Social dumping berøres også:
Et nyt råd bestående af arbejdsmarkedets parter, virksomhedsrepræsentanter, eksperter og relevante ministerier, der skal drøfte og analysere fremtidens arbejdsmarkedet bl.a. med henblik på at forebygge social dumping. 

Desuden står der, at udenlandske virksomheder, der opererer i Danmark, skal leve op til dansk lov og regler. Udenlandske arbejdstagere i Danmark skal arbejder under de løn- og arbejdsvilkår, der gælder i Danmark. 

Om platformsøkonomi, som fylder en del i Bruxelles i både Europa-Parlamentet og Rådet, står der:
En ny national strategi for platformsøkonomi fremlægges i 2017. Udfordringer forbundet med arbejdsmarkedet f.eks. arbejdstagerbegrebet nævnes dog ikke direkte i regeringsgrundlaget.

Særligt i forhold til sagerne om UBER på dansk og EU niveau står der:
Dereguleret taxilovgivning på vej. Afregulering af branchen for at fremme innovation og konkurrence f.eks. ophævelse af antalsbegrænsning på tilladelser til taxikørsel og teknologineutrale krav til kontrol og forbrugerbeskyttelse samt fjernelse af unødvendige adgangsbarrierer til erhvervet

Digital omstilling berøres også i regeringsgrundlaget - noget som også fylder meget i Bruxelles:
Et digitalt vækstpanel (tidligere ’produktionspanel 4.0’) vil undersøge muligheder for et digitalt løft af virksomheder (særligt små- og mellemstore). Nævner ikke noget om digitalisering af det offentlige (jf. Industri 4.0 implementerer i det offentlige).

Du finder hele regeringsgrundlaget her.

Faglige reaktioner

Læs hvad de tre danske hovedorganisationer siger om regeringsgrundlaget her:
   

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu