Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Faglige krav til EU-USA-handelsaftale

USA’s handelsaftaler har svækket løn- og arbejdsforhold, siger formanden for de amerikanske fagforeninger, der sammen med de europæiske stiller krav for at sige god for en EU-USA-aftale

21. maj. 2014Handelspolitik | Af Fagligt.eu

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Mens forhandlingerne mellem EU og USA om verdens mest omfattende handelsaftale, TTIP, er inde i en ny runde, stiller både den amerikanske og europæiske fagbevægelse krav til en aftale for at acceptere den. Aftalen må ikke være som USA’s hidtidige aftaler, der kun har været til fordel for virksomhederne, efter Richard Trumkas mening. Trumka er formand for den amerikanske faglige landsorganisation, AFL-CIO.

-          Mens tidligere US-handelsaftaler som NAFTA har hjulpet med at hæve bundlinjen i virksomheder, har de trykket lønninger og faglige rettigheder, og dermed svækket middelklassen i USA, Mexico og Canada, sagde Richard Trumka på den internationale fagbevægelse IFS’s kongres i Berlin.

Repræsentanter fra AFL-CIO og den europæiske faglige EFS mødtes under kongressen og diskuterede forhandlingerne om handelsaftalen mellem USA og EU, der kan blive den største aftale i verden. Aftalen vil ifølge EU og den amerikanske regering skabe vækst og job og øge borgernes købekraft, fordi de får billigere varer og herunder landbrugsprodukter. Både AFL-CIO og EFS er enige i, at en aftale skaber nye job og har en række fordele, men den må samtidig være en fordel for lønmodtagerne. Det må være slut med, at handelspolitik er til de fås fordel.

-          TTIP må arbejde for borgerne ellers vil den ikke fungere, siger Richard Trumka.

EFS’s generalsekretær, Bernadette Ségol, sagde, at man er enige om, at man kan støtte en handelsaftale, der fremmer lønmodtagernes rettigheder, fastholder den offentlige service og offentlige udbud, demokratiske rettigheder og internationale konventioner.

Blandt de krav, AFL-CIO og EFS finder afgørende er blandt andet:

-          At FN’s arbejdsorganisation ILO’s afgørende konventioner bliver underskrevet og overholdt af alle parter – herunder retten til at organisere sig i faglige organisationer, føre overenskomstforhandlinger og om nødvendigt strejke.

-          Afvise, at virksomheder, banker og hedge fonde kan føre sager og omgå lovgivning.

-          En aftale må ikke hindre stater i at støtte innovation, økonomisk udvikling og teknologiske forandringer.

-          Må ikke gribe ind i landes eller lokale myndigheders egne valg i udførelsen af offentlig service og herunder sundhed, uddannelse og beskyttelse af miljøet.

-          Må ikke hindre, at regeringer kan vælge mellem dem, der udfører offentlige tjenester, så myndighederne kan tage hensyn til beskæftigelse, miljøansvarlighed og sociale forhold.

-          Må ikke sætte loft over lønmodtagernes rettigheder, miljøbeskyttelse eller andre offentlige interesser, men må i stedet opstille mekanismer, der støtter varige normer, som hæver levestandarderne for alle.

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu