Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Europa-Parlamentet tæt på kompromis om EU-USA-aftale

Debat i Europa-Parlamentet viser stadig stor uenighed om en handelsaftale mellem EU og USA, men de store grupper synes igen at være enige før afstemning i morgen – også debat i europæisk fagbevægelse

07. jul. 2015Handelspolitik | Af Fagligt.eu

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Europa-Parlamentet ventes i morgen at komme med sit oplæg til en handelsaftale med USA, TTIP, efter Parlamentets formand, den tyske socialdemokrat Martin Schulz, aflyste en afstemning i sidste måned med den begrundelse, at der var for mange ændringsforslag. Et nyt kompromisforslag, som de to største grupper kan støtte, afklarer, hvordan et mæglingssystem kan oprettes, så konflikter mellem virksomheder og myndigheder bliver afgjort.

Formanden for Parlamentets udvalg for international handel, den tyske socialdemokrat Bernd Lange, sagde under en debat om forslaget i Europa-Parlamentet i Strasbourg i formiddags, at handelsaftaler i dag ikke er de samme som de klassiske i fortiden, der blot handlede om told. Nu var handelsaftaler også spørgsmål om standarder og rettigheder og herunder ikke mindst lønmodtagernes og forbrugernes interesser. Derfor var det afgørende, at der var åbenhed om aftalerne, og at de civile samfund blev inddraget.

Arbejdstagernes rettigheder og miljøbeskyttelse måtte ikke blive truet af en aftale. Der måtte ikke blive social dumping, mente Bernd Lange. Men han erkendte, at mange var bekymrede, fordi de frygtede, at en aftale kom på tværs af europæiske værdier. Lange fandt dog, at en aftale måtte indrettes, så den ikke greb ind i lovgivningen i Europa og mulighederne for at lovgive.

En række medlemmer af Europa-Parlamentet var bekymrede for den offentlige service i landene, hvis det blev muligt for amerikanske firmaer at konkurrere på dele af den offentlige service. Som i debatten om EU’s servicedirektiv i sin til mente Lange, at der måtte vedtages en positivliste over tjenesteydelser, der afgrænsede det område.

Frygter en øget konkurrence i den offentlige service

Den europæiske fagbevægelse EFS og europæiske faglige i flere sektorer tordner mod en handelsaftale, der medtager en forligssystem, hvor konflikter mellem virksomheder og myndigheder i landene kan afgøres. Generalsekretær i EFF, Bernadette Ségol, er ikke tilfreds med et system, hvor der opbygges et særligt internationalt organ til af afgøre konflikter.

-          Ændringsforslaget giver stadig udenlandske investorer en særlig retlig behandling … At give ISDS (mæglingsorganet) et andet navn, eller gøre det mere transparent, løser det ikke, siger Bernadette Ségol, der mener, at et internationalt forligsorgan må oprettes uden for en EU-USA-aftale, være åben for alle og respektere demokratiske spilleregler.

Hun er ikke tilfreds med, at der i et kompromisforslag står, at private interesser ikke må underminere målene for en politik for det offentlige.

Som på flere andre områder er EFS også i det spørgsmål splittet, da nordlige faglige landsorganisationer finder, at forligsmekanismen kan bruges i forhandlingerne til at få styrket de faglige rettigheder i en aftale.

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu