Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Europæisk og japansk fagbevægelse støtter handelsaftale

Partnerskaber og handelsaftaler, der skaber job af kvalitet for alle parter, får faglig støtte, lyder det både fra den japanske og europæiske fagbevægelse efter Japan-EU-topmøde i Tokyo, der støtter aftaler mellem EU og Japan

02. jun. 2015Handelspolitik | Af Fagligt.eu

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den japanske faglige sammenslutning, RENGO, og den europæiske faglige EFS leverer sammen input til de forhandlinger, der er i gang mellem EU og Japan om både en strategisk partnerskabsaftale og en aftale om frihandel. Både RENGO og EFS finder, at handelsaftaler kan bidrage til at skabe kvalitetsjob og forbedre arbejdsbetingelserne og leveforholdene i de lande, der er med i aftalerne. Det kræver dog, at aftalerne indeholder en række krav, der sikrer, at der ikke er tale om ”rene” handelsaftaler, men at de stiller en række krav ikke mindst til arbejdsforholdene.

I et fælles brev fra RENGO og EFS til den japanske premierminister, Shinzo Abe, forud for topmødet hed det, at aftaler mellem EU og Japan kunne vise vejen for retfærdige forhold i det internationale handelssystem.

De to faglige organisationer peger både på, at der må være åbenhed om aftalerne og mulighed for, at offentligheden inddrages i forhandlingerne. De må samtidig indeholde krav om, at FN’s arbejdsorganisations konventioner på kerneområder bliver overholdt. De omhandler blandt andet anerkendelse af faglige organisationer og retten til at organisere sig og indgå kollektive aftaler.

Topmødet mellem EU og Japan var det 23. i rækken. Parterne har samarbejdet på en række områder ikke mindst det teknologiske og opretter en række fælles projekter især inden for forskning og innovation. De har allerede oprettet et strategisk partnerskab inden for videnskab, teknologi og innovation, der støtter blandt andet projekter inden for 5G teknologi og nye teknologier i bilindustrien.

Hvor EU-landene samlet tidligere havde et betydeligt handelsunderskud over for Japan, er det gået ned under krisen. I 2007 var underskuddet på 35,5 milliarder euro, men var blot på 1,3 milliarder euro sidste år. Samhandelen er øget væsentligt i samme periode.

Tyskland tegner sig for næsten en tredjedel af EU-landenes eksport til Japan. Den var på 17 milliarder euro i 2014 ud af en samlet eksport på 53,3 milliarder euro. Frankrig har den næststørste eksport. Den var på 6,8 milliarder euro og sikrede et handelsoverskud på 2,6 milliarder euro.

Også Danmark tjener på samhandelen med Japan. Eksporten nåede op på 1,5 milliarder euro sidste år, mens importen kun beløb sig til 291 millioner euro.

 

 

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu