Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Ny tvivl om EU-USA-handelsaftale

Før afstemning i Europa-Parlamentet springer socialister fra kompromis om forligsmekanisme i handelsaftale med USA, mens franske socialister på kongres helt afviser en handelsaftale

09. jun. 2015Handelspolitik | Af Fagligt.eu

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De europæiske socialister og socialdemokrater skaber fornyet spænding om, hvorvidt en handelsaftale, TTIP, mellem USA og EU bliver til noget. Før en afstemning i om Europa-Parlamentets krav til en aftale springer den socialistiske og demokratiske S&D-gruppe fra et kompromis om en tekst, der blev vedtaget i parlamentets udvalg for international handel. S&D-gruppen afviser nu, at en handelsaftale med USA kan indeholde et forligssystem, der løser konflikter, når virksomheder føler, at deres interesser bliver truet af et landes love eller EU’s regler.

-          S&D-gruppen vil ikke acceptere nogen form for privat voldgift, hedder det i en udtalelse fra gruppen.

Kompromiset, der var indgået mellem de største grupper i parlamentet, lagde op til at følge EU-Kommissionens forslag til en forligsmekanisme, ISDS. Kommissionen ønskede blandt andet, at der på længere sigt blev oprettet en international retsinstans. S&D-gruppen går nu også imod, at der bliver en international mekanisme, der løser konflikterne mellem de forskellige interesser.

-          ISDS er definitivt ikke vejen frem. Både USA og EU har pålidelige nationale retter, som burde være den almindelige måde at løse enhver konflikt på, hedder det.

Det franske regerende socialistparti stiller samtidig spørgsmålstegn ved, om EU overhovedet skal forhandle en frihandelsaftale med USA. På socialistpartiets kongres sagde de delegerede i weekenden klart nej til, at EU indgår en aftale om frihandel med USA.

Den europæiske fagbevægelse EFS har ikke afvist en handelsaftale, men er som S&D-gruppen imod forligsmekanismen ISDS, ligesom den amerikanske fagbevægelse, AFL-CIO, er det. I Tyskland er generalsekretæren for den faglige landsorganisation DGB, tidligere vicegeneralsekretær i EFS Reiner Hoffmann, også imod en forligsmekanisme. Han finder ikke, at der på nogen måde er behov for et sådant system.

I Europa-Parlamentet, der ikke er med i forhandlingerne med USA, men skal tage stilling til en endelig aftale, har 13 udvalg udtalt sig og er kommet med bidrag til parlamentets egen rapport. Det gennemgående træk er, at udvalgene støtter, at der bliver vedtaget en frihandelsaftale med USA. Udvalgene stiller imidlertid en række betingelser til en aftale.

I udvalget for beskæftigelse og sociale anliggender hedder det, at der må være sikkerhed for, at TTIP beskytter eksisterende job, og at den bidrager til at skabe stærk, bæredygtig vækst. En aftale må ikke svække eller ophæve standarder for lønmodtagernes rettigheder, arbejdsvilkår, sociale sikring, den sociale integration, sikkerhed og sundhed på arbejdspladserne, de faglige uddannelser, den fri bevægelighed, den sociale dialog og bekæmpelsen af forskelsbehandling i hverken medlemslandene eller i EU som helhed.

Udvalget lægger samtidig vægt på, at ILO’s afgørende konventioner respekteres i en aftale.

 

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu