Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Kompromis i Europa-Parlamentet om US-EU-handelsaftale

De store grupper i enige Europa-Parlamentet er enige om tekst, der lægger op til en handelsaftale mellem EU og USA, men parlamentarikerne ønsker sikkerhed for, at en aftale ikke underminerer europæiske standarder for sundhed og også forbrugeres og lønmodtageres sikkerhed

29. maj. 2015Handelspolitik | Af Fagligt.eu

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

En handelsaftale mellem EU og USA kom et skridt videre, da Europa-Parlamentets udvalg for international handel i går vedtog en betænkning med henstillinger til EU-Kommissionen, der forhandler det såkaldte Transatlantiske Handels- og Investeringspartnerskab, TTIP. Udvalget lægger blandt andet op til et kompromis om bilæggelsen af tvister mellem starter og investorer, der mener, at ny lovgivning går imod deres interesser og baggrunde for, at de har investeret.

Netop krav om et system for bilæggelse af sådanne tvister har bremset forhandlingerne mellem EU og USA. Faglige organisationer, forbrugere og også sundhedsorganisationer frygter, at store virksomheder anlægger sager mod stater, der indfører regler, der går imod investorernes interesser. EU-Kommissionen har lyttet til kritikken. Den svenske EU-kommissær for handel, Cecilia Malmström, har forsikret, at EU-Kommissionen ikke godkender et forslag, der går imod forbrugernes og lønmodtagernes interesser og stiller spørgsmålstegn ved sundhedslovgivningen.

Cecilia Malmström lægger op til, at der oprettes et permanent, internationalt system med offentligt udpegede, uafhængige dommere, der løser konflikter mellem stater og investorer.

Parlamentets udvalg for handel støtter Malmströms oplæg som basis for en løsning, der også sikrer, at der er åbenhed i systemet for konfliktløsning.

Bag udvalgets betænkning stod den socialistiske og demokratiske S&D-gruppes Bernd Lange. I oplægget til mødet stod, at det skulle sikres, at ”udenlandske investorer behandles på ikke-diskriminerende vis og har rimelig mulighed for at søge om og opnå hjælp i klagesager…” Men oplægget fandt, at det kunne ske uden en mekanisme for tvistbilæggelse investorer og stater, ISDS. En sådan mekanisme var ikke nødvendig, da både EU og USA havde veludviklede retssystemer. Nationale domstole var bedst til at løse de spørgsmål, mente Bernd Lange.

Den holdning var i overensstemmelse med holdningen i en række af Europa-Parlamentets andre udvalg. Før mødet i udvalget for international handel var der imidlertid foregået en række forhandlinger mellem de forskellige politiske grupper, og kompromiset til punktet om et system for løsning af tvister blev vedtaget med 29 stemmer mod 10.

Europa-Parlamentet skal godkende en endelig aftale

Bernd Lange sagde på et pressemøde i går efter afstemningen, at den nuværende model for IDSD ikke længere var acceptabel for Parlamentet. Et nyt system skulle bygge på en uafhængig domstol, der flyttede tvister væk fra nationale domstole. Han mente, at forslaget var krystalklart.

Kritikerne fra især den venstreorienterede GUE/nordiske grønne-gruppe fandt, at kompromiset betød, at firmaer stadig gav firmaer adgang til at føre sager, hvis de følte, at deres interesser blev truet af nye regler.

Skyggeordfører fra GUE/nordiske grønne, Helmut Schulz, mente, at udvalget med vedtagelsen gik imod folk uden for komiteen, der ikke ønskede en IDSD-mekanisme, og herunder også andre udvalg i Europa-Parlamentet. Udvalget for international handel syntes åbenbart, at de ”vidste bedre” end andre. Han mente, det var arrogant, at udvalget så bort fra ændringsforslag fra fem andre af Parlamentets udvalg.

Bernd Lange lagde i sit forslag op til, at en aftale med USA sikrede, at FN’s arbejdsorganisation ILOs otte grundlæggende konventioner blev overholdt og herunder ILO’s dagsorden for anstændigt arbejde og de væsentligste miljøaftaler. Arbejds- og miljøstandarder måtte ikke begrænses til kapitlet om handel og bæredygtig udvikling, men også i andre kapitler om blandt andet investeringer, handel med tjenesteydelser, lovgivningsmæssigt samarbejde og også de offentlige indkøb.

Europa-Parlamentet kommer til at stemme om udvalgets betænkning. Det ventes, at de store grupper har sikres sig opbakning fra baglandene, selv om andre grupper var imod den kontroversielle mekanisme til løsning af tvister.

Selv om Europa-Parlamentet kun følger forhandlingerne om handelsaftalen fra sidelinjen, og parlamentets betænkning ikke har direkte betydning for forhandlingerne, har Parlamentet alligevel betydning, da det skal godkende en endelig aftale.

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu