Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Stadig ikke enighed om at håndtere stål-dumping

I sidste uge gik tusindvis af metalarbejdere på gaden i Bruxelles med kravet om, at EU skruer bissen på over for Kina, når landet dumper prisen på stål. Noget de mener koster europæiske metal-arbejdspladser. Men lige meget hjalp det. På et ministermøde fredag kunne EU-landene på tredje år stadig ikke nå frem til fælles holdning.
14. nov. 2016Handelspolitik | Af Sune Knudsen

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Kina oversvømmer Europa og verdensmarkedet med billig dumpet-stål.

Sådan har kritikken lydt gennem længere tid.

Og gennem tre år har EU-medlemslandene forsøgt at finde fælles fodslag i forhold til, hvordan EU skal håndtere denne og andre former for dumping fra tredje lande. Dumping, som den europæiske fagbevægelse skønner koster mange arbejdspladser i EU-landene.

Men heller ikke fredag kom det til enighed. Tidligere har især Storbritannien blokeret for at finde en løsning, men der er generelt splittelse på spørgsmålet, viste fredagens møde mellem EU’s handelsministre.

Mens en række lande ønsker at beskytte egen produktion er en række andre lande imod den kurs og frygter at blandt andet stål fra ikke-EU-lande til produktionen i EU-lande kan blive for dyr. 

Blandt andet Volvo har været nævnt som et eksempel på en virksomhed, som er meget afhængig af - billig - stål fra tredje lande.

Status efter rådsmødet fredag er:

17 lande, blandt andet Frankrig og Tyskland, ønsker skrappere midler, herunder øgede toldsatser, mens syv, herunder Sverige og Finland, er imod og tre er uafklaret. Ikke mindst Italien er usikre på, om den nye model er vejen frem eller ej.

Forslaget sendes derfor retur til Rådets arbejdsgruppe af embedsfolk men forventes dog stadig løst inden årets udgang på ambassadørniveau.

Du finder den seneste version af kompromis-forslaget fra det slovakiske formandskab her.

Parlamentet har allerede vedtaget sin holdning, der tilkendegiver et ønske om skrappere barrierer ved dumping fra tredje lande, særligt hvis denne bygger på dårlige arbejdstagerforhold.

Læs hovedkonklusionerne fra Rådsmødet fredag her.

Kommissionen klar med forslag til at beregne dumping på ny måde

Onsdag i sidste uge lancerede Kommissionen desuden et forslag til en ny metode til at beregne og behandle dumping fra tredje lande. 

Forslaget går ud på at flytte fokus fra særlige lande – især Kina – som har haft status som ikke-markedsøkonomisk land og i stedet tage udgangspunkt i sektorer eller lande – og her tales potentielt alle WTO-lande – hvor der måtte forekomme, hvad der kaldes "væsentlige uregelmæssigheder", som der så kan rejses en sag mod og pålægges told mv. 

Disse uregelmæssigheder kan tælle markant statslig indblanding herunder statsstøtte, en koncentration af statslige virksomheder og en ikke-uafhængig finansiel sektor.

Niveauet af toldsatser vil stadig samlet være uændret, men både metoden bag og vejen til at anlægge sager om anti-dumping er ifølge Kommissionens gjort mere smidig.    

Læs mere om udspillet fra Kommissionen her.

Læs Kinas reaktion her.

Udspillet skal behandles af Rådet, som kort drøftede det på fredagens møde, og Parlamentet.

Selvom handelsbeskyttelsesinstrument og -metode udspillene er separate udspil, indgår de i en samlet anti-dumping pakke. 

Lunken modtagelse af Kommissionens udspil

Den europæiske fagbevægelse bakker op om at få vedtaget handelsbeskyttelsen i en skærpet version så hurtigt som muligt. Læs mere her.

IndsutriALL Europe, der er en organisering af europæiske metal-arbejderes forbund, har afholdt demonstrationer i denne uge i Bruxelles med samme budskab. Læs mere om deres konkrete krav her.

Den socialdemokratiske gruppe i parlamentet er kritiske overfor Kommissionens udspil til nye beregningsmetoder, som parlamentet som sagt skal tage stilling til. 

De mener, at det er for uklart, hvad der ligger i begrebet ”væsentlige uregelmæssigheder” ved tredje landes handelsdumping og mener, at bevisbyrden fremover kan ende hos dem, der mener, at der foregår uregelmæssigheder. De efterlyser også – igen – en egentlig genindustrialiseringspolitik fra Kommissionen.

Du finder deres holdning her.


Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu