Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

CETA-aftalen underskrives i morgen

Canadas premierminister Trudeau underskiver sammen med kommissionsformand Juncker og formanden for Det Europæiske Råd Tusk i morgen handelsaftalen CETA i Bruxelles. Imens kører disskussionen om, hvor meget Vallonien og Belgien har fået ud af deres øvelser med at få vedlagt endnu en erklæring til aftalen.

29. okt. 2016Handelspolitik | Af Sune Knudsen

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Der gøres plads til det hele store klassefoto og de helt store smil, når Canadas premierminister Trudeau i morgen formiddag klokken 10.30 dukker op i Ministerrådsbygningen ved Schuman i Bruxelles for at underskrive handelsaftalen CETA mellem EU og Canada. 

Udover Kommissonsformand Juncker og formanden for Det Europæiske Råd Tusk forventes også handelskommissær Cecilia Malmström og formanden for Europa-Parlamentet Martin Schulz at deltage.

Oven på det meget tummultariske forløb i slutfasen op til underskrivningen, er der åbenlyst behov for at sætte alle sejl til, når underskriften endelig sættes.

Erklæringer med betydning eller blot tomme hensigter?

De seneste par uger er handelsaftalen blevet tilføjet en række erklæringer. Dels et fortolkende dokument forhandlet på plads mellem EU og Canada. Og dels over tredive andre erklæringer, som tilfredstiller forskellige politiske behov særligt ude i EU’s medlemsstater. Blandt disse tælles den erklæring, som Belgien fik tilføjet i går.

Nu går diskussionen på, hvorvidt alle disse dokumenter gør en forskel eller ej.

Læser man det fortolkende dokument – det findes her– står det klart, at der er kommet forskringer på en række områder, som har optaget den europæiske fagbevægelse. Blandt andet når det gælder beskyttelsen af arbejdstagerrettigheder, investeringsdomstolssystemet samt spørgsmålet om reguleringen af den offentlige sektor og respekten for arbejdsmarkeds parter. Både EU og Canada slår fast, at dette dokument har en bindende karakter.

Mange af de samme elementer er berørt i den erklæring, Belgien har fået vedlagt. Læs mere om den her.

På den anden side står det klart, at selve aftalen, som disse vedlægges, ikke er blevet ændret med så meget som et komma. Det har fået kritikere til at fremføre, at der mest er tale om luftige hensigtserklæringer, der stadig har en uklar juridisk status og som derfor ikke har større betydning for selve aftalen. Belgien og særligt Vallonien har derfor i følge kritikere intet fået ud af deres øvelser de seneste par dage. Læs mere her.

Når aftalen er underskrevet i morgen skal den også nikkes til af Europa-Parlamentet enten lige før eller lige efter jul.  

Så debatten vil helt sikkert fortsætte.   

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu