Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

CETA boarding - TTIP delayed

Efter fredagens møde mellem EU’s handelsministre ser handelsaftalen mellem Canada og EU, CETA, nu ud til at kunne rulle ud mod startbanen. En midlertidig del af aftalen tegner til at kunne træde i kraft allerede fra begyndelsen af næste år. Omvendt ser det ud for handelsaftalen mellem USA og EU, TTIP. Her erkender EU-Kommissionen og landenes handelsministre nu for første gang officielt, at det er urealistisk at nå i mål i år – og til næste år kan aftalen blive yderligere forsinket, nedbarberet eller måske helt aflyst på grund af valg på begge side af Atlanten. 

26. sep. 2016Handelspolitik | Af Sune Knudsen

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
De seneste måneder har der hersket en del usikkerhed om to af EU’s store handelsaftaler – CETA med Canada og TTIP med USA. Men efter det uformelle møde mellem EU’s handelsministre i Bratislava i fredags er der kommet mere klarhed over de to aftalers fremdrift og skæbne. 

Boarding-lamperne er nu for alvor begyndt at blinke for CETA, mens TTIP ser ud til at skulle spejde længe efter at blive klargort til afgang. Her begynder en række røde lamper i stedet at blinke.

CETA klar til take-off

På mødet i formandslandets Slovakiets hovedstad Bratislava mellem handelsministrene i fredags blev der rundt om bordet nikket til at gå videre med CETA. Der havde før mødet været en række formodninger om, at mødet ville ende ud i en erklæring, som vil kunne gøre aftalen mere spiselig for en række af dens kritikere. Blandt andet med forsikringer i forhold til forbrugerstandarder, arbejdstagerrettigheder, offentlige udbud og det voldgiftssystem, som aftalen indeholder. Så langt nåede man dog ikke på mødet, men derimod enedes man om et fælles fodslag om at arbejde videre med aftalen i et hastigt tempo.

Handelsministrene mødes allerede igen den 18. oktober i Luxemburg. Her forventes en sådan erklæring at kunne blive vedtaget. Indtil da vil diskussionen gå på, hvilke elementer, der skal med i erklæringen samt hvilken juridisk binding, den kan og skal have. En lang række interessegrupper forventes at deltage i det spil, herunder også faglige organiseringer. 

En anden lige så vigtig afklaring, på vejen til at kunne vedtage CETA, er spørgsmålet om, hvad der skal med i den foreløbige del af aftalen og den del af aftalen, som skal afvente at samtlige landes parlamenter samt en række regionale forsamlinger har godkendt den. Denne opdeling af aftalen i to faser skyldes, at handelsaftalen efter politisk pres fra en række lande er blevet kategoriseret som en blandet aftale, hvor Kommissionens ellers egen-kompetence på handelsområdet sættes ud af kraft og landene også skal nikke til aftalen. Alle medlemslandene skal derfor i sidste ende vedtage aftalen i dens fulde omfang, men inden da er planen at igangsætte en foreløbig version af aftalen med de elementer, som vurderes at være mindst kontroversielle. Denne opsplitning skyldes ikke mindst, at det ifølge handelskommissær Cecilia Malmström kan tage op til fire år at få vedtaget aftalen i alle nationale – og i nogle lande ligeledes regionale – parlamenter. 

Mødet i Bratislava mundede ikke ud i den endelige opdeling af, hvad der skal medtages i de to faser af aftalen. Men Malmström sagde efter mødet, at det må forventes, at de dele af aftalen, som er stødt på kritik, ikke mindst spørgsmålet om en voldgiftsinstans for at beskytte virksomheders investeringer, først kommer med i den endelige del af aftalen. 

For at få løst disse knaster er CETA på dagsordenen både i Ministerrådet den 18. oktober og Det Europæiske Råd, hvor stats- og regeringslederne er samlet, den 20. og 21. oktober. 

Fortsætter den sidste del af slutspillet efter planen, kan Canadas premierminister Trudeau hoppe på et fly og tage til Bruxelles den 27. oktober for at sætte sin underskrift på aftalen. Og når aftalen efterfølgende har været behandlet i Europa-Parlamentet enten lige før eller efter jul, så kan den første midlertidige del af CETA-aftalen træde i kraft.

Et ret tomt glas vand

Mens der således er fremdrift i forhold til CETA, ser det noget anderledes ud for TTIP. De seneste måneder har der i flere europæiske lande været afholdt store demonstrationer mod TTIP, også med faglig deltagelse. Og højtstående ministre fra såvel Frankrig, Østrig og Tyskland har udtalt sig kritisk om aftalen og direkte opfordret til at droppe den eller nedbarbere den markant. På den anden side er støtten til TTIP særligt i Nordeuropa stadig stor, ligesom 12 regeringer for to uger siden direkte sendte en støtteerklæring til handelsaftalen og Kommissionens videre arbejde. 

Denne samlet set halvlunkne stemning slog igennem på mødet i fredags. Slovakiets økonomiminister, som ledte mødet, udtalte bagefter, at mens nogle så glasset som tomt, så andre det som halv fuldt og resten det som halvt tomt. Altså i bedste fald halv-optimistiske syn på TTIP’s fremdrift.

Den mest interessante melding efter mødet drejede sig om realismen i at få forhandlet en aftale på plads i år i sådan et klima, hvilket ellers hidtil har været det officielle mål.  Det er simpelthen meget lidt realistisk, at der kan nå at lande en aftale i år, lyder det nu for første gang i klar tale fra både Kommissionen og formandsskabet. Det er den første så markante nedjustering af forventningerne til en aftale i år.

EU stopper dog ikke sine forhandlinger. Allerede 3-7. oktober drager de europæiske forhandlere mod vest for at forhandle videre med amerikanerne. Men i deres baghoveder ligger nok, at Malmström efter mødet i fredags ligeledes opstillede en meget klar bagkant. Er der ikke landet en aftale inden 19. januar, hvilket kommissæren nu altså selv anser for urealistisk, så sættes forhandlingerne helt på stand by. Dette skyldes det amerikanske valg. Efter valget står USA – udover en måske mere kritisk præsident – over for at skulle udnævne en ny chefforhandler, noget der kan tage flere måneder. 

På det tidspunkt er valgkampene i Frankrig og Tyskland, hvor kritikken mod TTIP altså er nået op på toppolitikerniveau, ved for alvor at skulle i gang, og derfor kan det give nye udfordringer for den allerede hårdt prøvede aftale, der er trådt ind på den storpolitiske scene.

Foran forhandlingslokalet i Bratislava var der således også fyldt med demonstranter mod TTIP fra mange europæiske lande. Det fik den slovakiske økonomiminister til, som noget af det eneste der fik smilene frem, at fastslå, at så havde aftalen da allerede bragt øget turisme med sig.   

FAKTA:

Læs mere om CETA her.
Læs mere om TTIP her.
Her finder du LO, AC og FTF’s holdning til TTIP. 

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu