Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

EU-domstolen: Singapore-handelsafgørelse i sigte

En vigtig afgørelse fra EU-domstolen på handelsområdet er på vej. Domstolen skal tage stilling til, hvilke dele af handelsaftalen mellem EU og Singapore, som er ren EU-kompetence. Det får betydning i forhold til kommende handelsaftaler. Ikke mindst oven på balladen om CETA-aftalen med Canada, hvor der også var tvivl om kompetencen på handelsområdet.
13. dec. 2016Handelspolitik | Af Sune Knudsen

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Er handelsaftaler EU’s bord eller skal dele af eller de samlede aftaler også forbi nationalstaterne til endelig godkendelse.

Det spørgsmål optager mange i Bruxelles, ikke mindst efter CETA-aftalen med Canada, hvor det længe stod uklart, om medlemslandene skulle være med til at nikke til aftalen eller om den kunne klappes af udelukkende i Bruxelles.

Nu bliver alle snart klogere, når EU-domstolen den 21. december kommer med et udkast til en afgørelse i en principiel sag, nemlig handelsaftalen mellem EU og Singapore. Her skal domstolen tage stilling til netop konmpetencespørgsmålet. 

Og det kan få stor betydning på de fremtidige aftaler samt potentielt for CETA, ikke mindst hvis domstolen mener, at handelsaftaler som den udelukkende skal klappes af i Bruxelles.

Tyskland, Østrig og Frankrig har alle argumenteret for, at det ikke er nok, at Bruxelles godkender handelsaftalerne.

Den endelige afgørelse, som ofte følger udkastet til afgørelse ved domstolen, ventes til foråret.

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu