Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

EU-domstolen: handelsaftaler er ikke kun Bruxelles’ bord

I en afgørelse slår EU-domstolen fast, at EU’s handelsaftaler, hvis de rummer elementer med investeringer og tvistbilæggelse, også skal godkendes af medlemslandene og ikke falder ind under EU’s enekompetence på handelsområdet.
16. maj. 2017Handelspolitik | Af Sune Knudsen

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Sidste efterår opstod der drama om CETA, handelsaftalen med Canada, da den belgiske region Vallonien pludselig ikke ville sige god for aftalen. 

Et sådan forløb kan man nu se frem til ved kommende handelsaftaler. For EU-domstolen slår i en afgørelse i dag (læs den her) fast, at handelsaftaler, der indeholder elementer om investeringer og tvistbilæggelse, skal til godkendelse rundt om i medlemslandene, herunder visse steder de regionale parlamenter. EU’s enekompetence på handel gælder således kun de mere klassiske dele af handelsaftaler.

Dog er det interessant at de dele af handelsaftaler, som omhandler arbejdstagerrettigheder, af domstolen vurderes som at være ren EU-kompetence.

Afgørelsen, der tager udgangspunkt i domstolens vurdering af handelsaftalen mellem EU og Singapore, kommer ikke kun til at have betydning for netop den aftale, men også EU's kommende aftaler. De tæller Mexico, Mercosur samt TTIP-aftalen, såfremt Trump genoptager handelsforhandlingerne med EU.

I den mere kuriøse ende kan det også få betydning for den handelsaftale, som UK efter Brexit måtte ønske at indgå med EU. Dele af den kan nu ende med at skulle godkendes i alle de resterende medlemslande. Med de politiske kampe og drillerier det kan medføre. 

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu