Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

EU-Kommissionen vil have realistiske mål for genbrug

En ny pakke med forslag til genbrug og genanvendelse af affald og varer kan nedbringe forurening, spare enorme beløb i produktionen og skabe masser af arbejdsplader – at planen er mindre ambitiøs end en tidligere, skyldes ifølge Kommissionen, at målene nu er mere realistiske

02. dec. 2015Erhverv | Af Fagligt.eu

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Bedre affaldssortering, genbrug, miljørigtige produkter kan give besparelser på 600 milliarder euro (4.500 milliarder kroner) om året og nedbringe udledningen af drivhusgasserne med 2-4 procent. EU-kommissionen vedtog i dag en pakke med forslag til en såkaldt cirkulær økonomi, der vil gøre økonomien i EU mere grøn, skabe i tusindvis af nye job og tillige gøre EU mere konkurrencedygtig.

Næstformand i EU-Kommissionen Frans Timmermans sagde på et pressemøde i Bruxelles, at det var nødvendigt at omstille økonomien, så den blev mere bæredygtig. Men omstillingen ville samtidig betyde, at de europæiske virksomheder blev mere levedygtige, da de ikke kunne konkurrere på lave lønninger og råstoffer. Og gjorde man ikke noget, ville hele jordkloden bukke under. Verden kunne ikke fortsætte med at fremstille varer uden hensyn til forbruget af råstoffer og derefter blot smide en stor del væk igen.

-          Den cirkulære økonomi handler om at mindske affaldsproduktionen og beskytte miljøet, men den handler også om en gennemgribende ændring af hele den måde, vores økonomi fungerer på, sagde Frans Timmermans.

At få styr på mængden af affald, der produceres hvert år, er en væsentlig del af pakken med forslag. EU-Kommissionen er tidligere kommet med et forslag til affaldssortering, der skulle skabe 400.000 nye arbejdspladser. EU-landene gennemførte imidlertid ikke planerne for sorteringen, og EU-Kommissionen besluttede allerede for et år siden at trække forslaget tilbage.

Det ny forslag er mindre ambitiøst og er allerede kritiseret af blandt andet den grønne bevægelse Green-alliance. Alliancen mener, at det ny forslag vil skabe 110.000 færre job alene i Storbritannien, Tyskland, Polen og Italien. Den tidligere plan forudså, at der dér blev skabt 335.000 job.

Kræver realisme

Frans Timmermans afviste på pressemødet, at den ny pakke var mindre ambitiøs. Ganske vist var målet for genanvendelse af kommunalt affald nu sat, så 65 procent af affaldet skal være genanvendt i 2030. Målet for genanvendelse af emballageaffald skal være på 75 procent.

-          Men der er nu bindende mål for reduktionen af deponering af alt affald på højest ti procent i 2030, sagde Frans Timmermans på pressemødet.

Netop det fandt han afgørende og understregede den ny EU-Kommissions linje, der gik ud på, at mål skulle være realistiske. EU er ofte blevet kritiseret for at følge en sydeuropæisk tendens til, at det er politisk tilstrækkeligt at sætte sig politiske mål. Om de blev opfyldt kom i anden række.

Frans Timmermans, der er tidligere hollandsk udenrigsminister og meget andet, har et mere effektivt EU som et mål, hvor resultater tæller. Det var på den baggrund, at han ved sin tiltrædelse i EU-Kommissionen slog til lyd for, at en række unødvendige regler blev afskaffet, og at forslag, der ikke kunne gennemføres politisk, blev trukket tilbage.

Timmermans lagde ved pressemødet da også vægt på, at pakken var den overordnede ramme for det, der kunne virkeliggøres.

-          Der fastsættes en troværdig og ambitiøs strategi for en bedre affaldshåndtering i Europa med støtteforanstaltninger, der omfatter produkters samlede livscyklus, sagde Frans Timmermans.

Madspild koster milliarder

Omstillingen får støtte både fra EU’s gigantiske forskningsprogram Horizon og EU’s strukturfonde. Horizon bidrager med 650 millioner euro og strukturfondene med 5,5 milliarder euro (over 40 milliarder kroner).

Ud over en bedre håndtering af affald lægger pakken også op til, at varer bliver produceret anderledes. Miljødesign bliver opprioriteret, så varer får et udseende, så de er miljøvenlige – (biler, der tidligere er gjort lettere og har mindre vindmodstand, er et typisk eksempel på, hvad der ligger i miljødesign). Smid-væk-kulturen skal afskaffes. Det skal være lettere at reparere produkter, og de skal holde længere.

Netop holdbarheden strider imod den industrielle udvikling i en række sektorer, hvor nye produkter skyder frem, før de gamle er udslidt. Kommissionen erkender tilsyneladende problemet og siger, at hvis man bare indsamlede 95 procent af de gamle mobiltelefonen i stedet for at smide dem væk som andet affald, ville virksomhederne spare 1 milliard euro i materialer.

Madspild er imidlertid et af de helt store problemer. Årligt går der omkring 100 millioner ton fødevare til spilde. Madvarer smides ud samtidig med, at mennesker sulter. EU-Kommissionen vil støtte, at fødevarer, der stadig er spiselige, når frem til sultne i stedet for at gå i skraldespande.

 

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu