Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Akademikerne: EU må også på banen for at løse udfordringer med platformsøkonomi

I dag afholder Akademikerne sammen med HK en stor konference om platformsøkonomi på Christiansborg. De to faglige organisationer er gået sammen for at få både mulighederne og udfordringerne med den nye platformsøkonomi på den politiske dagsorden. Og også EU må mere på banen, lyder budskabet.

25. okt. 2016Erhverv | Af Sune Knudsen

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Når du bestiller mad, en ferielejlighed eller en delebil, så foregår det måske gennem en app eller hjemmeside. Hver sjette dansker bruger nemlig disse og lignende tjenester. Og flere nye digitale platforme kommer hele tiden til. Der er er i dag cirka 100 deleøkonomiske platforme og virksomheder, som er tilgængelige i Danmark. Og antallet af danskere, som er beskæftiget i sektoren, står til at stige med over 60.000 personer i løbet af de næste ti år.

Dette betyder samlet, at platformsøkonomien er med til at ændre vores arbejdsmarked. Byder på nye muligheder og udfordringer. Derfor afholder Akademikerne og HK i dag en konference på Christiansborg for at sætte politisk fokus på problemstillingerne. 

Konferencen kommer samtidig med, at der på forskellige niveauer arbejdes med spørgsmålet i EU. 

Vi har derfor spurgt formanden for Akademikerne Lars Qvistgaard om sammenhængen mellem udfordringer og løsninger på dansk og EU-niveau.

Hvorfor har HK og Akademikerne valgt at gå sammen om dette spørgsmål og arrangere en fælles konference. Det er jo et lidt utraditionelt makkerpar?

"Både HKs og Akademikernes medlemmer befinder sig i det felt, hvor digitaliseringen raser. Som organisationer deler vi en konstruktiv tilgang til de udfordringer, der følger i kølvandet på platformsøkonomien".

Regeringen er inden længe på vej med en strategi netop for platformsøkonomi. Hvad forventer I jer af den?

"Forventningerne går på, at regeringen ønsker at fremme platformsøkonomiske virksomheder. Men vi er spændte på, hvordan disse virksomheder kommer til at betale skat i Danmark på lige fod med de øvrige mere klassiske virksomheder. 

Og så håber vi på, at den også kommer til at forholde sig vort arbejdsmarked, og hvorvidt vores regulering af dette marked har fulgt med udviklingen. Eller retter:e hvad der skal til for at reguleringen følger med og indrettes så den i højere grad afspejler det, som foregår på markedet, hvor blandt andet tidsbegrænset arbejde spreder sig".

En ting er den danske regering. Men der foregår også en del på EU-niveau. Både i Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet. Hvad er jeres forventninger til Bruxelles?
 
"Der er behov for EU-regulering, blandt andet enslydende krav til platformes ratings-systemer, så de beskæftigede kan tage ratings med sig til andre platforme. 

Kommissionen har selv identificeret problemerne med platformsøkonomi. Nu venter vi spændt på, at den også kommer med forslag til, hvordan vi løser dem".

Det leder frem til spørgsmålet om Den Danske Model og hvordan den hænger sammen med eller udfordres af en platformsøkonomi, der netop arbejder over grænser, også i EU. Hvordan ser I det?

"Styrken i Den Danske Model ligger netop i kombinationen af lovgivning og aftaleregulering. Det gør den fleksibel og tilpasningsdygtig. Men der er behov for at arbejde videre på, at den i højere grad formår at sikre freelancere, selvbeskæftigede, midlertidig ansatte. Så de dækkes under sygdom, arbejdsløshed og får indbetalt midler til pension. Der er også nogle grupper, som har sikret efteruddannelse gennem deres overenskomst, men rigtig mange har ikke en sådan ret. 

I takt med at flere arbejdstagere kommer til at arbejde opgavebestemt eller tidsbegrænset for mange arbejdsgivere, for eksempel via platforme, så bliver det uklart hvem, som har ansvaret for efteruddannelsen. 

Med andre ord så er der en række udfordringer i den nye vækstmodel, som vi må gå sammen arbejdsgivere, lønmodtagere og staten om at løse, lige som vi har gjort det så mange gange før. Men det kræver at vi er enige om, at der er en problemer, som markedet ikke løser af sig selv".

HK – der er den anden hovedarrangør bag dagens konference – har lavet en større undersøgelse af medlemmers holdninger til platformsøkonomi. Læs mere om den her.
 


Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu