Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

HOV, hvad skete der med servicekortet?

Kommissionen skulle efter planen have lanceret et udspil med en forordning om et servicekort. Et udspil, der har mødt modstand hos store dele af den europæiske fagbevægelse, som frygter det vil åbne for social dumping. Nu er udspillet skudt til næste år.
14. dec. 2016Det indre marked | Af Sune Knudsen

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Som en del af den såkaldte servicepakke, der er en del af udmøntningen af Indre Markedsstrategien, skulle der i denne uge have været præsenteret et såkaldt europæisk servicekort – læs mere om det her.

Kommissionen mener, at et fælles servicekort til virksomheder, der sælger tjenesteydelser over grænser, vil tynde ud i bureaukratiet, virksomhederne støder på. 

Fagbevægelsen frygter modsat, at det vil åbne for social dumping ikke mindst da kontrollen med virksomhederne nu i højere grad lægges hos oprindelseslandet.

Da fagligt.eu kontaktede Kommissionen i går, oplyste den, at kortet ville blive lanceret i dag. Men i dag fremgår det af Kommissionens hjemmeside, at det er skudt til næste år. 

Dette kan skyldes den store modstand mod initiativet – også på arbejdsgiverside inden for blandt andet byggesektoren i visse lande.

Læs mere om mulige grunde til, at kortet er skudt her. 

Fra tilhængerne af kortet, herunder ALDE-gruppen i Europa-Parlamentet, bliver udskydelsen dog begrædt. 

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu