Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Kommissionen i kovending: Nu skal Euro-landene føre en ekspansiv finanspolitik

Euro-landene er vant til, at Kommissionen svinger pisken og dikterer sparepolitik for at få styr på budgetterne ude i landene. I dag præsenterede Kommissionen dog sin vækstundersøgelse og anbefalinger for den økonomiske og finansielle politik i Euro-landene for 2017 med et nyt fortegn: Landene bør skrue op for investeringerne svarende til 0,5% af BNP i deres 2017-budgetter. Ellers kommer opsvinget ikke ordentlig i gang, lyder det fra Kommissionen, der anerkender, at den har lyttet til de politiske vinde, som blæser. Fra europæisk faglig side efterlyses et mere markant brud med de tidligere års sparepolitik.
16. nov. 2016Økonomisk politik, 2020 | Af Sune Knudsen

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Der er en første gang for alting.

Også når det gælder Kommissionens økonomiske anbefalinger.

I dag præsenterede den sin årlige vækstundersøgelse og anbefalinger for den økonomiske politik og analyse af den finansielle situation i Euro-landene for 2017. Og for første gang lægges der op til, at der skal føres en ekspansiv finanspolitik på 0,5% af BNP. 

Hermed tages et skridt væk fra de tidligere års ensidige fokus på besparelser og stram budgetdisciplin, ikke mindst ført an af de nordlige EU-lande og Berlin med Merkel og finansminister Schäuble i spidsen.

Du finder anbefalingerne her.

Kommissionen: vi har lyttet til de politiske vinde, der blæser

På dagens pressemøde blev kommissæren for økonomi- og finansområdet, Pierre Moscovici, spurgt ind til denne nyorientering:

”Det er korrekt, at det er første gang, vi kommer med en sådan melding. Vi har de seneste år haft fokus på tilpasning, på at få gælden bragt ned og økonomien under kontrol. Det har virket. Nu tilpasser vi os den aktuelle situation. Vi har lyttet til ønskerne om en mere vækstorienteret politik”, sagde han.

Denne nye kurs blev bemærket rundt om i Bruxelles i dag:

"Kommissionen har virkeligt ændret sit syn på økonomisk politik. Det er på høje tid med offentlige investeringer. Det er et radikalt nybrud. Tiden rinder ud for sparepolitikken", sagde formanden for den socialdemokratiske gruppe i Europa-Parlamentet Gianni Pittella.

Særligt fra Sydeuropa og fagbevægelsen har der været rejst et sådan ønske om flere investeringer gennem flere år.

Danmark klarer sig godt på arbejdsmarkedet

I dag blev også den den fælles beskæftigelsesrapport, der analyserer beskæftigelse- og sociale situationer i EU og nationale politiske tiltag på området, præsenteret.

Danmark klarer sig ifølge rapporten godt på de fleste områder. Dog knap så godt på spørgsmål som ungdomsarbejdsløshed. Til gengæld nævnes trepartsaftalen om integration af flygtninge som noget positivt.

Læs rapporten her.

Social søjle til marts

Ved fremlæggelsen i dag blev det genbekræftet, at Kommissionen kommer med et udspil til den sociale søjle i marts 2017, der vil samle op på og adressere nogle af de udfordringer, den ser er på arbejdsmarkedsområdet på tværs af landene.

På dagens pressemøde opfordrede kommissæren for beskæftigelse, Marianne Thyssen, til, at man undlader at tale udviklingen på arbejdsmarkedet ned:

”Vi skal holde op med at være så negative. Ja, der er stadig for høj arbejdsløshed. Ja, det er hårdt for dem, det rammer. Men det går fremad. Væksten er på vej. Vi skal sammen med arbejdsmarkedets parter iværksætte mere af det, der virker”.

Læs hvad der er de næste skridt i forhold til budgetterne for 2017 her.

Europæisk fagbevægelse: bryd helt med sparepolitikken

I den europæiske fagbevægelse noterer man sig dagens skift væk fra den rene sparepolitik. 

Men man synes ikke, at der er taget et skarpt nok opgør med selve den stramme økonomiske styring. 

Der skal langt mere fokus på investeringer og styrkelse af kollektive overenskomster, som vil sikre bedre lønninger, der igen vil være med til at stimulere væksten, lyder det.

Læs reaktionen fra Den Europæiske Faglige Sammenslutning her.

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu