Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Ny prognose: lysere økonomiske tider i vente trods stor turbulens

EU-Kommissionen offentliggjorde i dag sin såkaldte vinterprognose for den økonomiske udvikling i medlemslandene i den kommende tid. Den peger på, at der er vækst i sigte i alle medlemslande og faldende arbejdsløshed. Til gengæld er prognosen behæftet med stor usikkerhed, ikke mindst på grund af det amerikanske valg.
13. feb. 2017Vækst og beskæftigelse | Af Sune Knudsen

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Det er som bekendt svært at spå, ikke mindst om fremtiden. Men måske endnu mere svært i disse tider.

I hvert fald bruger EU-Kommissionen mange ord i dagens prognose for den økonomiske fremtid for medlemslandene på at beskrive den usikkerhed, som den er behæftet med.

Den særlig store usikkerhed, der er forbundet med prognosen fra denne vinter, skyldes usikkerheden om, hvad den nye amerikanske regerings politik bliver på en række vigtige områder, de mange valg, der skal afholdes i Europa i år, og endelig de forestående Brexit-forhandlinger.

Men ser man på prognosen, så kan der for første gang i næsten et årti forventes at alle EU-medlemsstaters økonomier vokser i hele prognoseperioden (2016, 2017 og 2018). BNP-væksten i EU som helhed ventes at byde på stigninger på 1,8 % i år og næste år.

I EU samlet set forventes arbejdsløsheden at falde fra 8,5 % i 2016, til 8,1 % i år og 7,8 % i 2018. Det er de laveste tal siden 2009, selv om de stadig er højere end niveauet inden krisen.

For Danmark lyder prognosen: vækst på 1,5% i år og 1,8% i 2018. Samtidig forventes arbejdsløsheden at ligge på 5,7, når vi kommer til 2018.

Læs mere her.

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu