Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Tyndt EU-program for arbejdsmarkedet i 2014

EU-Kommissionen spiller til næste år ud med forslag til bedre koordinering af sociale rettigheder og også forslag til jobskabelse ikke mindst i den grønne økonomi, men har ikke større forslag for arbejdsmarkedet

23. okt. 2013Lovgivning på vej | Af Fagligt.eu

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-Kommissionen lægger i sit femte og sidste år ikke op til større initiativer på arbejdsmarkedet og det sociale område. Selv om EU-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, fremhæver, at arbejdet med vækst og jobskabelse og ikke mindst de unges arbejdsløshed har topprioritet, er der kun få nye konkrete forslag for arbejdsmarkedet i det program for 2014, EU-Kommissionen lagde frem i går.

 José Manuel Barroso, understregede ved fremlæggelsen af arbejdsprogrammet, at 2014 bliver et år, hvor Kommissionen vil hjælpe Europa-Parlamentet og Rådet med at gøre tidligere forslag færdige. Omsætningen af direktiver til nationale love har også prioritet.

EU kommer i høj grad også til at arbejde videre med nuværende forslag for det europæiske arbejdsmarked. Programmet for 2014 hedder netop året for gennemførelse af initiativer. For arbejdsmarkedet gælder det forslaget til en bedre håndhævelse af udstationering, samarbejde mellem arbejdsformidlinger og andre forslag, der fremmer den fri bevægelighed.

De nye forslag, som EU-Kommissionen fremlægger til næste år, bliver også på de områder, hvor der allerede er lovgivning. Det gælder en hel pakke med forslag til øget mobilitet. Forslaget vil bygge videre på de nuværende forordninger om koordineringen af de sociale sikringssystemer.

Kommissionen vil også komme med ikke-retligt bindende forslag, der skal styrke jobskabelsen og forbedre den europæiske konkurrenceevne. Fokus vil være på både udvalgte sektorer og uddannelse, hvor EU-Kommissionen tidligere har peget på, at der er brancher, der mangler arbejdskraft, fordi folk ikke har kvalifikationerne, som virksomhederne efterspørger. Kommissionen har øjnene rettet mod job i den spirende grønne økonomi.

Nøgleudfordringer

Det største problem for EU og EU-Kommissionen er, at der endnu ikke er styr på, hvor mange penge EU får at arbejde med. Europa-Parlamentet og ministrene forhandler stadig om et sidste kompromis. Det står dog fast, at budgettet bliver indrettet, så det støtter de mål, der er lagt for EU’s arbejde frem til og med 2020.

EU-Kommissionen ser det samtidig som en hovedudfordring at få styrket arbejdet med den økonomiske styring og konsolideret og hele processen med det såkaldte europæiske halvår eller semester, hvor landene skal udarbejde handlingsplaner og vedtager henstillinger til hinanden efter EU-Kommissionens oplæg.

Kommissionen fremhæver det, den kalder smart, bæredygtig og inkluderende vækst. Væksten skal give flere og bedre job. Grupper, der har svært ved sat få fodfæste på arbejdsmarkedet, skal styrkes. De unges arbejdsløshed er her det problem, Kommissionen stadig vil have indsatsen rettet mod.

Arbejdet med den sociale samhørighed i EU er også en hovedudfordring ligesom udvidelsesforhandlingerne og en styrkelse af det retlige samarbejde.

 

EU-Kommissionens arbejdsprogram 2014, se her

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu