Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

EU fastholder mål for vækst og job – og lovafviklinger

Det Europæiske Råd holder fast ved fem prioriteter for en vækst- job- og konkurrencepolitik og ser frem til topmøde til sommer, hvor omdiskuteret program for afskaffelse af administrative byrder for arbejdsgiverne kommer op

20. dec. 2013Topmøder | Af Fagligt.eu

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Beskæftigelses- og vækstpolitikken i EU indtog en beskeden rolle, da EU-landenes stats- og regeringsledere mødtes i Det Europæiske Råd i går og i dag. Sikkerheds- og forsvarspolitik, bankunion og udenrigspolitik tog hovedparten af tiden, og debatten om beskæftigelses- og vækstpolitikken blev især til gentagelser af tidligere bemærkninger. Konklusionen blev, at EU holder fast ved fem prioriteter for at styrke væksten, beskæftigelsen og konkurrenceevnen:

1.       Forstærke skattepolitikken og andre politikker, der kan give incitamenter til jobskabelse – og herunder en mildere beskatning af arbejde.

2.       Få flere i arbejde, holde dem længere i arbejde og fremme en aktiv arbejdsmarkedspolitik, så uddannelsessystemerne moderniseres og herunder, at livslang læring styrkes og også efteruddannelser.

3.       At sikre, at de samlede lønomkostninger er forenelige med udviklingen i produktiviteten.

4.       Får styr på problemet, at folk uddannes til job, der ikke findes, mens der er mangel på kvalificeret arbejdskraft.

5.       At mobiliteten på arbejdsmarkedet øges, så folk rejser langt og også ti andre lande for at få job.

Sociale og beskæftigelsesmæssige indikatorer med i økonomisk styring

Prioriteterne indgår i den ny økonomiske styring, som EU-Kommissionen er krumtappen i, og som lægger op til henstillinger til landenes økonomiske politikker. Topmødet vil i højere grad inddrage den sociale dimension i arbejdet med styringen under det såkaldte europæiske semester. Konkret betyder det, at sociale og beskæftigelsesmæssige indikatorer kommer med i arbejdet til næste år, så der bliver lagt større vægt på den sociale side af den økonomiske og monetære union. Der er dog debat om, hvilke indikatorer der skal inddrages.

Topmødet slår også fast, at arbejdet med afskaffe en række love og regelsæt i EU fortsætter. Også på det område er der debat, da EU-Kommissionen med programmet REFIT, program for målrettet og effektiv regulering, har som mål at afskaffe såkaldt unødige administrative byrder for erhvervslivet og ikke mindst de små og mellemstore virksomheder. Frygten i blandt andet fagbevægelsen er, at der bliver fokus på områder, der sikre ordentlige arbejdsforhold for lønmodtagerne, herunder arbejdsmiljø.

Sparer virksomhederne for 32,3 milliarder euro

Over 5590 EU-regler er allerede afskaffet, og EU-Kommissionen har spurgt de små og mellemstore virksomheder, hvilke områder de helst vil af med. Kommissionen lægger vægt på, at der mellem 2007 og 2012 er afskaffet regler, der har mindsket de administrative byrder med 26 procent eller 32,3 milliarder euro per år for virksomhederne. Kommissionen har som mål, at besparelserne kommer op på 41 procent.

I konklusionerne fra mødet i DER hedder det, at stats- og regeringslederne netop ønsker, at der arbejdes videre med regelsaneringen og ser frem til, at programmet kommer op på topmødet til sommer. Programmet kommer også op under arbejdet med det europæiske semester.Konklusionerne fra mødet i DER, se her.

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu