Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Vidt forskellige krav fra sociale parter før EU-topmøde

Parterne på det europæiske arbejdsmarked mødes med toppersonerne før stats- og regeringslederne samles til EU-topmøde. Mens arbejdsgiverne kræver fortsatte reformer, kræver fagbevægelsen klar jobpolitik

27. jun. 2013Topmøder | Af Fagligt.eu

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den europæiske fagbevægelse, EFS, tordner mod forslag til konklusioner, før EU-landenes stats- og regeringsledere i aften samles til et to-dages møde i Det Europæiske Råd. Topmødet har beskæftigelse, vækst og banksamarbejde som hovedtemaer med særlig fokus på den alarmerende arbejdsløshed blandt unge. Topmødet vil også komme med henstillinger til de enkelte landes økonomiske politikker. EFS’s generalsekretær, Bernadette Ségol, finder imidlertid, at der intet nyt er i de forslag til konklusioner, der traditionen tro er sluppet ud før mødet.

-          Jeg kan ikke tro, at stats- og regeringslederne vil godkende en tekst, som ikke har nogen hovedvej og på ingen måde svarer til forventningerne fra folk i Europa. Europa kan ikke overgive sig til nationale omstændigheder, siger Bernadette Ségol, der finder, at det var bedre slet ikke at have konklusioner end dem, der er lagt op til.

I arbejdsgivernes BusinessEurope hedder det derimod, at der netop skal satses på en kombination af nationale og europæiske reformer. Arbejdsgiverne har fokus på reformer af stamme, ufleksible strukturer i medlemslandene og finder, at reformer sammen med en vej mod sunde budgetpolitikker i lande med store underskud netop er løsningen på EU’s og EU-landenes problemer.

BusinessEurope henstiller direkte til medlemslandene om at tage de henstillinger fra EU-Kommissionen til deres politikker alvorligt. De henstillinger går netop ud på at indføre reformer, skabe større fleksibilitet på arbejdsmarkederne, øge konkurrenceevnen og, siger arbejdsgiverne, også lette byrderne for erhvervslivet.

Vil fordoble EU’s budget

Arbejdsgiverne ser ikke opstramninger og budgetdisciplin som eneste løsning. Politikken må kombineres med en aktiv indsats for investeringer, sikre adgang til kreditter og sætte fokus på en politik, der skaber vækst. Mødet i DER vil netop også se på især de små og mellemstore virksomheders problemer med at få lån til en rimelig rente – eller lån overhovedet.

EFS kræver, at der bliver en vækstplan i EU, der kommer op på 1-2 procent af EU-landenes samlede BNP. Hele EU’s budget er i dag på omkring 1 procent, og EFS lægger dermed op til en gigantisk overførsel fra landenes budgetter til EU.

EU’s økonomiske politik skal samtidig ændres, så den går direkte mod den nuværende nedskæringslinje. De forskellige politikker, der begrænser eller skærer i lønninger og sociale ordninger må stoppes ligesom alle de strukturelle reformer, der har præg af dereguleringer.

Der skal indføres sociale indikatorer, så det står helt klart, hvor landene befinder sig på sociale områder. Der skal samtidig indføres sociale minimumsstandarder.

EFS ønsker samtidig den sociale dialog styrket på både europæisk og nationalt niveau.

Bernadette Ségol har før topmødet været på rundrejse til europæiske hovedstader og talt med regeringsledere og her forsøgt at overbevise om, at den europæiske politik har en forkert orientering. Sent i eftermiddag får hun mulighed for at gentage kravene, når parterne mødes med deltagerne på topmødet og præsenterer deres synspunkter.

Frankrig: Ja til EU-politik, når den følger vor egen

EFS-generalsekretæren mødtes med den franske præsident, Francois Hollande, forleden og sagde her klart, at forslagene til konklusioner var uacceptable. Netop Frankrig tordner mod de reformer og henstillinger til blandt andet det franske pensionssystem, som EU-Kommissionen henstiller, at Frankrig reformerer. Henstillingerne har ført til hårde ordudvekslinger mellem franske politikere og EU-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, og Francois Hollande udtaler i dag i franske presse, at sagen bliver taget op. Mens Frankrig hører til lande, der ønsker en klarere EU-politik og mere magt til EU, gælder det ikke på et område som pension, når politikken går imod regeringens.Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu