Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Thorning før EU-topmøde: Jobpolitik er national politik

EU’s indsats for de unge er ikke bare de 45 milliarder kroner, der afsættes, for kampen mod de unges arbejdsløshed ligger i hjemlandene, siger Helle Thorning-Schmidt før møde i Det Europæiske Råd

27. jun. 2013Topmøder | Af Fagligt.eu

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-landenes stats- og regeringsledere sætter i aften og i morgen fokus på de unges arbejdsløshed. Før topmødet i Det Europæiske Råd hagler kritikken mod EU-lederne for ikke at gøre nok og ikke sætte penge nok af til kampen mod arbejdsløsheden, der er oppe på over 25 procent blandt de unge. Kritikken kommer blandt andre fra den europæiske fagbevægelse, EFS, og en række medlemmer af Europa-Parlamentet, men den får ikke statsminister Helle Thorning-Schmidt til at ændre holdning og holde igen med bevillinger til EU.

-          De 45 milliarder kroner løser selvfølgelig ikke problemerne.  Men det er i medlemslandene, ansvaret ligger, sagde Helle Thorning-Schmidt, før hun gik ind til aftenens første del af topmødet.

Statsministeren pegede på, at Danmark netop satsede på at få unge i gang med den særlige ungegaranti. EU lægger også op til en ungegaranti, og Helle Thorning-Schmidt fandt, at det nu var op til landene at gennemføre den. De kunne samtidig lære af andres erfaringer, og Danmark, Sverige og Finland er gået foran og har sendt et fælles oplæg til formanden for Det Europæiske Råd med en gennemgang af, hvad de tre lande netop selv har gjort, og som andre lande kan lære af.

De tre nordiske lande hører til dem, der er kommet bedst gennem krisen. Brevet understreger, at den nordiske model bygger på en politik, hvor der samtidig satses på konkurrenceevne og produktivitet og dertil, at der er en høj deltagelse på arbejdsmarkedet og et velfungerende socialt system. Dialogen med arbejdsmarkedets parter er i den forbindelse vigtig, og at der er en fleksibilitet på arbejdsmarkedet.

Finland og Danmark giver garantier til de unge efter tre måneders ledighed, hvor EU taler om fire måneder og Sverige sætter ind efter første dag.

De nordiske lande er samtidig gået i gang med deres eget projekt, hvor de lærer af hinanden, hvad der synes at virke bedst, når ansatte i virksomheder får uddannelse på arbejdspladserne.

Helle Thorning-Schmidt beklagede ikke, at Danmark ikke får gavn af de 45 milliarder, der sættes særligt af til de unge, fordi pengene bruges til en ekstra indsats i regioner, hvor flere end hver fjerde unge er arbejdsløs og ikke under uddannelse.

-          Vi skal acceptere, at det er de regioner med en ledighed på over 25 procent, der får hjælpen. Vi har en af de laveste arbejdsløshedsprocenter i EU, sagde statsministeren.

7,5 millioner unge mellem 15 og 24 år har hverken job eller er under uddannelse. Det samme gælder for 6,4 millioner unge mellem 25 og 29 år. Ungdomsarbejdsløsheden koster ifølge Eurofound årligt hele 153 milliarder euro eller omkring 1,2 procent af de 27 EU-landes samlede BNP.

De unge arbejdsløse er langt mere isolerede end andre og ældre borgere, idet de i langt større omgang ikke er medlem af nogen forening af nogen art. Det gælder også fagforeninger og politiske partier.

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu