Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

DER: Tidsplan for bankunion og satsning på SMV’ere

EU-landenes stats- og regeringsledere satser på at få bankunionen på plads, støtte til små og mellemstore virksomheder, en satsning på den digitale økonomi og få øget støtte til de unge, så de kommer ud af arbejdsløsheden

25. okt. 2013Topmøder | Af Fagligt.eu

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-topmødet i Bruxelles i dag og i går fik vanen tro andre emner op end dem, der på forhånd var tiltænkt hovedrollen. USA’s overvågning af politiske ledere og situationen for flygtninge tog hovedparten af tiden på mødet i Det Europæiske Råd, DER. Både formanden for DER, Herman Van Rompuy, og formanden for EU-Kommissionen, José Manuel Barroso, sagde dog ved topmødets afslutning, at der kom vigtige resultater ud af diskussionerne om andre emner. Det gjaldt ikke mindst arbejdet med en bankunion og arbejdet for vækst og beskæftigelse og herunder ungdomsarbejdsløsheden.

De små og mellemstore virksomheder er dem, der beskæftiger flest lønmodtagere og ses som dem, der skal trække vækst og beskæftigelse op. Topmødet lægger op til, at de får ny støtte ikke mindst gennem den Europæiske Investeringsbank, EIB. SMV’erne har svært ved at få lån på det fri marked. Det skal blive lettere gennem både lån, lånegarantier og også ved, at de administrative byrder i EU bliver bragt ned. Hver euro, som EU støtter med på den ene eller anden måde, skal sikre SMV’erne ekstra 5-6 euro, fordi de får lettere ved at få kapital fra anden side, fremhævede Herman Van Rompuy på et pressemøde.

Opstramning af indsatsen for job

Stats- og regeringslederne fulgte op på en række tidligere beslutninger. Det gjaldt også støtten til de unge, hvor topmødet lægger vægt på ungeprojektet, der har otte milliarder euro at gøre godt med til kampen mod de unges rekordagtige arbejdsløshed. Hver fjerde ung i EU er uden job og ikke i uddannelse.

Bekæmpelsen af arbejdsløsheden har prioritet i EU, men beskæftigelse og de sociale forhold er stadig national kompetence. Statsminister Helle Thorning-Schmidt fremhævede det på mødet i Folketingets Europaudvalg før topmødet. Hun lagde samtidig vægt på, at der var et samarbejde mellem landene og også, at de lærte af hinanden blandt andet gennem de resultattavler, som EU vil arbejde med i fremtiden. På en måde kan man se, hvilke lande der klarer sig bedst på de områder og diskutere, hvorfor de gør det.

Helle Thorning-Schmidt påpegede samtidig, at beskæftigelsen og de sociale forhold kunne komme i konflikt med den fri bevægelighed i det indre marked, hvor EU har kompetence. Statsministeren betonede, at beskæftigelse og de sociale forhold var national kompetence.

Job venter i den digitale økonomi

Netop det indre marked var et toppunkt på mødet i DER. EU vil fremme den digitale økonomi, innovation og få nedbragt de administrative byrder. En udbygget digital økonomi kan øge det europæiske nationalprodukt med fire procent, skønner EU-Kommissionen. Det betyder, at der skal satses på e-handel og det offentlige skal i højere grad kommunikere elektronisk med borgerne.

Topmødet erkender, at der dermed er behov for, at borgerne har adgang til internet og at de forstår at bruge den ny teknologi. EU vil bruge midler fra strukturfondene til det.

Midlerne skal også bruges til at fremme uddannelser i den ny teknologi. Topmødet hæfter sig ved, at der ventes at være 900.000 ubesatte stillinger i EU i 2015 på IT-området.

Bankunion skal give tillid til finanssektoren

Med de seneste beslutninger på EU-landenes finansministres møde er vejen banet for de afgørende skridt mod en bankunion. Fra november 2014 vil Den Europæiske Centralbank indlede overvågningen af i første omgang 130 store banker, men i princippet også mindre, hvis der er behov for det.

Topmødet ønsker, at de sidste andre store dele af bankunionen kommer på plads hurtigt. Det gælder reglerne for, hvordan banker kan reddes, og der kan stilles krav til ændringer inden for bankerne. Også et stress-test af bankerne er på vej. Topmødet finder, at det vil være med til at skabe tillid til bankerne.Konklusionerne fra mødet i DER, se her.

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu