Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Hver fjerde højtuddannet i EU er overkvalificeret

Flere og flere højtuddannede får ikke brug for deres viden på jobbet, hvor den afgørende uddannelse ofte finder sted på arbejdspladsen. I et stort antal job er der ikke brug for boglige færdigheder og heller ikke IT-kundskaber, viser undersøgelser fra et europæisk forskningscenter indenfor uddannelse

13. okt. 2015Erhvers- og videregående uddannelse | Af Fagligt.eu

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De unge i EU har svært ved at finde et job, der svarer til deres uddannelser. Selv de, der har et job, er ofte overkvalificerede. Uddannelse på en arbejdsplads forbedrer mulighederne for at få et arbejde. Og over halvdelen af lønmodtagerne oplever, at de har et job, der er langt mere varieret, end da de fik det.

Det er nogle af konklusionerne i en omfattende undersøgelse, som det Europæiske Center for Udvikling og Erhvervsuddannelse, Cedefop, har foretaget blandt 49.000 lønmodtagere i Europa.

Undersøgelsen viser, at EU godt kan have sit mål om, at 40 procent af de unge tager en længerevarende uddannelse. Men mange af de unge vil ende i job, der ikke svarer til deres kvalifikationer. Allerede i dag, før EU-målet er nået, har 42 procent af lønmodtagerne svært ved at finde et job, der svarer til deres kundskaber. Flere end hver fjerde voksen lønmodtager har et job, som de er overkvalificeret til. Tendensen er endog, at det bliver flere end tidligere.

EU satser på livslang læring, og den satsning synes rigtig, viser undersøgelsen. 47 af de voksne lønmodtagere finder, at teknologierne inden for deres arbejde er ændret, siden de begyndte på jobbet. Flere end hver femte tror, at en række af deres færdigheder er forældede inden for de næste fem år. De har dermed brug for efteruddannelse.

Efteruddannelse og reelt livslang læring er netop vejen frem. Og uddannelse finder ofte sin bedste form på arbejdspladsen. Cedefop konkluderer således, at mange af de færdigheder, der er behov for, ikke læres på uddannelsessteder, men uformelt på arbejdspladserne.

 ”Gode job, hver der er muligheder for at lære, er tegn på et godt arbejdsmarked. Men Europa har behov for flere af dem,” hedder det.

Ingen krav om boglige færdigheder

Undersøgelsen viser således, at mange netop ikke får udviklet deres kundskaber på arbejdspladserne. Flere end hver femte har ikke modtaget nogen form for undervisning, siden de begyndte på arbejdet.

Uddannelse på arbejdspladserne synes også at spille en rolle for de unge, når de skal ud på arbejdsmarkedet.  40 procent af de voksne lønmodtagere havde fået en uddannelse eller modtaget efteruddannelse, der også betød, at de var ude at lære nyt på en arbejdsplads. Men det er vidt forskelligt inden for de forskellige områder.

Det gjaldt således kun for hver fjerde af de 24-34-årige inden for de humanistiske fag, økonomi og jura. Og 62 procent af de voksne lønmodtagere inden for naturfag og mere tekniske fag modtog kun undervisning på uddannelsesinstitutionerne.

De studerende i sundhedsfag var derimod også ude at arbejde i sundhedssektoren, mens de læste, ligesom studerende inden for transportområdet, sikkerhed og personlig service.

Den betydelige satsning i EU på lange uddannelser er i de senere år kommet til debat. Også på rådsmøder for undervisningsministre har det lydt, at EU overuddanner de unge og satser for lidt på faglige uddannelser.

Cedefops undersøgelse viser, at der også stadig er mange job, hvor boglige færdigheder ikke er et must. 41 procent af de voksne lønmodtagere behøvede kun basale kundskaber i at kunne læse og skrive for at klare deres job. Hver tredje havde kun behov for basale kundskaber inden for ICT eller ikke behov for overhovedet at vide noget om computere.

 

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu