Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Lønmodtagere får uddannelse – ikke altid job

Det går fremad med at få borgerne uddannet i stort set hele verden, men de uddannede får langt fra altid job, viser en analyse fra FN’s arbejdsorganisation ILO – det højere uddannelsesniveau har ikke ført til lavere arbejdsløshed

17. nov. 2015Uddannelsespolitik | Af Fagligt.eu

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

En lang uddannelse fører langt fra altid til en godt, sikkert job. I økonomisk højtudviklede lande er de veluddannede ganske vist mere sikre på at have et job end dem med kortere uddannelser, men selv i lande på et økonomisk mellemniveau og ikke mindst i ulandene er arbejdsløsheden ofte større blandt de veluddannede end blandt dem med kort eller ingen uddannelse.

En ny analyse fra FN’s arbejdsmarkedsorganisation, ILO, konkluderer, at det generelt går fremad med uddannelser i stort set hele verden. Blandt 64 lande, der indgår i analysen, er der kun to lande, hvor andelen af dem, der har en videregående uddannelse, ikke er steget gennem de seneste 15 år. De største stigninger er i Canada, Luxembourg og Rusland. Samtidig er der færre af dem, der er på arbejdsmarkedet, der ikke har afsluttet den normale skolegang.  Men det betyder ikke, at de, der har en videregående uddannelse, dermed er sikret et godt job, der svarer til deres uddannelsesniveau.

-          Der er et misforhold mellem antallet af uddannede og det antal job, der svarer til deres kompetencer og forventninger. Gør man ikke noget ved det, så kan det begrænse den økonomiske vækst, udtaler Rosina Gammarano fra ILO’s afdeling for statistik.

Det er endog sådan, at selv om uddannelsesniveauet generelt er steget, har det ikke ført til, at arbejdsløsheden er gået ned. Tværtimod er den samlede arbejdsløshed gået i vejret fra 6,4 procent i 2007 til 7,2 procent i 2014 i de 112 lande, der indgår i den del af analysen.

Selv om arbejdsløsheden er steget, er det alligevel færre, der lever for under to dollar om dagen. I år er der hele 479 millioner færre mennesker end i år 2000, der må klare sig gennem dagen for blot to dollar. Det er især i landene med middelindkomster, faldet er stort. I de lande arbejder nu 72 procent af lønmodtagerne i verden.

Det er især industrien, der skaber de nye job. Den har siden år 2000 givet 195 millioner job i landene på et økonomisk mellemniveau. I de økonomisk mest udviklede lande er der til gengæld 5,2 millioner færre job i industrien.

Det er imidlertid også de økonomisk mest udviklede lande, der har stærkt stigende problemer med, at folk og ikke mindst unge hverken får uddannelse eller arbejde. Problemerne er størst i kriselande som Grækenland, Spanien, Irland og på Cypern.

Men undersøgelsen viser også, at 40 procent af de unge kvinder i Egypten hverken er i uddannelse eller arbejde mod 17 procent af de unge mænd.

Den typiske lønmodtager i de økonomisk mest udviklede lande er langt mere produktiv end lønmodtagerne i de økonomisk tilbagestående lande. De får hele 62 gange så meget fra hånden som lønmodtagerne i de tilbagestående lande, og også ti gange så meget som lønmodtagerne i de middeludviklede lande.  Men de lande er til gengæld dem, hvor produktiviteten er steget mest gennem de seneste 15 år.

 

 

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu