Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Uge 39: en uge med fokus på åbenhed, søjlen for sociale rettigheder, udstationering, social dumping i lastbilsbranchen og platformsøkonomi

Ja, det er en lang overskrift, men der også sket en del i Bruxelles her i den sidste uge af september. I ugen var der møder i Europa-Parlamentets udvalg og Rådet samt en række konferencer. Her får du det fulde overblik på tre minutter.

30. sep. 2016Ugen der gik i EU | Af Sune Knudsen

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Bladene begynder at falme og vintertøjet skal så småt frem. Den sidste uge af september har meldt sin ankomst. I Bruxelles er den politiske sæson igen tilbage i sit vante høje tempo.

I uge 39 var der møder i Parlamentets udvalg og i Rådet. 

Mandag mødtes beskæftigelsesudvalget i Parlamentet og drøftede Kommissionens udkast til en søjle for sociale rettigheder. Kommissionens rådgiver på spørgsmålet, Allan Larsson, holdt oplæg og medlemmerne kunne stille spørgsmål. Og hvad kom der så på bordet? Ikke meget nyt eller konkret. Der løber da også en høringsproces helt frem til nytår, så det er stadig for tidligt at sige, om søjlen for eksempel kommer til at rumme konkrete rettigheder, om den kun bliver for eurozonen eller hele EU, hvad der ligger bag tankerne om en mulig minimumsløn og de mange andre spørgsmål, som blæser i vinden. Beskæftigelsesudvalget er også på vej med en betænkning om søjlen. I næste uge bringer vi her på fagligt.eu et interview med netop Allan Larsson om sagen – så der kommer der måske lidt mere kød på. Og vi vil dække søjlen fast fremover i en længere interviewserie om behovet for et mere socialt Europa.

Tirsdag var der møde i skattensydsudvalget i Parlamentet. Hvad har det af faglig interesse? Det kan du læse om her. Det var også dagen, hvor Rådet diskuterede planerne om et muligt øget europæisk militærsamarbejde.

Onsdag var der konference om udstationeringsdirektivet, der står til at blive revideret. Særligt interessant er spørgsmålet om, hvorvidt Kommissionen i sit udspil helt klart slår fast, at løn er en national kompetence, eller ej. Det mener vi ikke fra dansk side at Kommissionen gør, og her kom der opmundrende toner fra Parlamentets ordfører - hun mener også, at den danske model skal beskyttes. Du kan læse mere om sagen, som har stor betydning for Danmark, her

Torsdag drøftede Rådet platformsøkonomi. Kommissionen har tidligere fremlagt et forslag på området med en række ikke-bindende inititiativer. Og indtil videre holder Rådet sig også til at fortsætte overvågningen og drøftelserne af udviklingen i de forskellige medlemslande på området - der kom ingen signaler om for eksempel fælles regler i forhold til arbejdstagerbegrebet. Læs de meget overordende meldinger fra Rådet og dets status-rapport her.

Fredag var der rådsmøde om klima. Og nu ser det ud til, at der kommer damp (for kul er det næppe) under bestræbelserne om at leve op til klimaftalen i Paris fra sidste år. Du kan læse mere her.

Var det alt? Nej da. Ugen bød også på fornyet drama om Danmarks fortsatte deltagelse i Europol, da Kommissionens næstformand under et besøg i Danmark understregede, at en parallelaftale ser meget urealistisk ud. Desuden var der igen fokus på åbenheden og manglen på samme i EU – det skrev vi en artikel om her.

Og så trak tidligere kommissærers nye job også overskrifter – Connie Hedegaard som den sidste (læs mere her). Spændingen om krisen for de tyske topbanker begynder også at stige – er vi på vej mod en ny og denne gang europæisk finanskrise (det frygter nogen – læs her)? 

Og nu vi er ved kriser – der var torsdag store strejker i Bruxelles fra faglig side mod den belgiske regerings reformer og økonomiske politik. Det betød, at selv kommissærer blev set på gaden til fods. Altså et par få men ret konkrete skridt på vejen til et bedre klima. 

Ugen bød også på et brev fra den danske transportminister og syv af hans europæiske kollegaer. De fortæller heri kommisionen, at de ikke vil være med til liberaliseringen af lastbilsbranchen, hvis der ikke gøres mere ved social dumping i sektoren. Læs mere om dette meget kontante brev.

Lad os slutte ugen med et positivt tal. I dag fredag kom Eurostat med de seneste arbejdsløshedstal for EU-landene. I august lå arbejdsløsheden på 8,6% mod 9,3% samme måned sidste år.

…men ugen er jo som bekendt ikke slut, før det bliver søndag. Her holder Ungarn folkeafstemning om EU's flygtningepolitik.  Det skal nok trække overskrifter.

Og dagen efter drager MEP’erne mod Strabourg til plenaruge. Samme dag begynder nye forhandlinger om TTIP.

Men det må du vente til mandag om at læse mere om. Der er Fagligt.eu nemlig tilbage med vores overblik over ugen der kommer.

God weekend!
 

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu