Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Kommissionen tager skridt på vejen mod bedre beskyttelse af whistleblowers

Kommissionen har netop meldt ud, at den inden længe vil igangsætte en undersøgelse af behovet for bedre beskyttelse af whistleblowers. En af grundene til dette skridt angiver Kommissionen selv at være det massive faglige pres for dette.
31. jan. 2017Whistleblowers | Af Sune Knudsen

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
En 12 ugers åben høring.

Det er snart på vej. 

Kommissionen igangsætter nemlig en analyse af behovet for bedre beskyttelse af whistleblowers.
 
Og allerede inden året er omme skal de første initiativer efter planen præsenteres. 

Skridtet mod bedre beskyttelse af whistleblowers kommer ikke mindst efter at 48 faglige organisationer og NGO sammen har kørt en europæisk kampagne for dette. Herunder Magisterforeningen fra Danmark. Læs mere om denne kampagne. Kommissionen fremhæver selv kampagnen som en af grundene til, at den nu handler.

Hvilken slags initiativer, Kommissionen vil foreslå, er stadig uklart. Om der bliver tale om lovgivning eller ej. Om det bliver en samlet tilgang til beskyttelse eller i stedet en udbygning af beskyttelsen inden for de enkelte sektorer – eller et udvalg af disse.

Læs mere om Kommissionens melding her.

Europa-Parlamentet påbegynder snarest ligeledes en – nu ret forsinket – betænkning om samme emne. Den kan også føde ind i Kommissionens arbejde.

Spørgsmålet om whistleblowers er gennem de seneste år blevet aktualiseret gennem en række sager, hvor ansatte rundt om i europæiske lande har afsløret uregelmæssigheder. En af de mest kendte sager er LuxLeaks fra Luxembourg – læs mere om den sag lige her. 

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu