Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Macron og Merkel i fælles front om bedre forhold for udstationerede arbejdstagere

Da den nyvalgte franske præsident Macron mandag mødte den tyske kansler Merkel handlede de fleste overskrifter om mulige nye traktater eller forøget Euro-samarbejde. Men under de luftige overskrifter og visioner markerede de to statsledere, at de vil danne fælles front i kampen for at få landet et revideret udstationeringsdirektiv, som i højere grad modvirker social dumping.
16. maj. 2017TEMA - på vej mod et mere socialt Europa? | Af Sune Knudsen

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
De franske og tyske flag var hejst. Skåltalerne og de luftige visioner ligeledes gjort klar. Da Merkel og Macron mødtes i Berlin i går.

Med udover tankerne om en mulig revision af traktaterne og et forstærket samarbejde mellem Euro-landene, kom der også lidt mere konkrete planer på bordet. 

Klassisk fransk protektionisme i nye klæder

Macron og Merkel ønsker et stærkere opgør med dumping. Dumping på handelsområdet fra lande som Kina. Her skal der efter nærmest trumpsk forbillede nu sikres forrang for europæiske virksomheder ligesom prisdumpede produkter fra tredjelande skal toldsættes højere.

Udstationering i fokus

Men også dumping internt i EU. Her handler det primært om løn- og social dumping. Macron nævnte i forbindelse med mødet, at han er meget optaget af at få landet en revision af det eksisterende direktiv for udstationerede arbejdstagere på en måde, så det sikrer, at arbejdsmarkedet i lande som netop Tyskland og Frankrig ikke rammes yderligere af social dumping som delvist har rod i brugen af udstationerede arbejdstagere fra blandt andet de nye medlemslande mod øst. 

Hermed blander de to helt centrale statsledere i EU sig i det igangværende arbejde med denne revision af direktivet, der allerede er i gang i EU-systemet. Kommissionen er kommet med sit udspil og det behandles for tiden i såvel Ministerrådet som Europa-Parlamentet. 

Begge steder kan der spores en klar opdeling på spørgsmålet mellem de nye og gamle medlemslande. Mellem øst og vest. De nye medlemslande mener groft sagt, at en revision, der vil ende med at sidestille udstationerede og lokalt ansatte arbejdstagere mere, end det er tilfældet i dag, vil hæmme deres konkurrenceevne og den frie bevægelighed. Fra de gamle medlemslande – herunder Tyskland og Frankrig – argumenteres der for, at lige arbejde bør udløse lige løn i bred forstand samt at social dumping truer arbejdsmarkederne her. 

Øst-vest konflikt - også i Europa-Parlamentet

Senest har denne konflikt udspilet sig i forbindelse med udarbejdelse af en udtalelse til parlamentets betænkning i Indre Marked-udvalget i sidste uge. Udvalget skulle komme med sin udtalelse til den betænkning om revisionen af direktivet, som Beskæftigelsesudvalget er hovedudvalg på. En stor del af Indre Marked udvalget, herunder danske Christel Schaldemose (S), mente udtalelsen manglede ambitioner i forhold til at bekæmpe social dumping og endte derfor med at stemme mod udtalelsen. 

I Beskæftigelsesudvalget er der dog en fransk og hollandsk ordfører på sagen. Her svinger pendulet således også mere i retning af de toner, der kommer fra Macron og Merkel. 

Toner, der uden tvivl også vil blive lyttet til i Ministerrådet og blandt de øvrige stats- og regeringsledere.  

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu