Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Social søjle – hvad nu?

I fredags blev den europæiske søjle for sociale rettigheder proklameret – altså underskrevet – af repræsentanter for EU-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Ministerrådet. Herved har man vedtaget den politiske erklæring, som søjlen er. Men var det så det?

22. nov. 2017TEMA - på vej mod et mere socialt Europa? | Af Esther Antreasyan Keller

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
De store ord var fremme, da blandt andre Kommissionsformand Juncker på det sociale topmøde i Göteborg proklamerede den sociale søjle. 

Juncker udtalte efterfølgende i en erklæring, at ”Søjlen – og EU's sociale dimension som helhed – vil kun være så stærk, som vi gør den. Dette er et fælles ansvar, og det begynder på nationalt, regionalt og lokalt plan med en central rolle for arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet. Derfor, og med fuld respekt for de forskellige tilgange, der findes i Europa, må vi nu omsætte vores tilsagn til handling”. 

Handling er noget, som især den europæiske fagbevægelse har efterspurgt: ”Viser det sig kun at være løfter uden handlinger bag, vil det blive til endnu et søm i EU’s kiste”, udtaler Esther Lynch fra EFS, den europæiske faglige sammenslutning.

Selvom den europæiske fagbevægelse har efterlyst en handlingsplan, er dette dog ikke en realitet på nuværende tidspunkt. Til gengæld har Kommissionen siden i fredags på det sociale topmøde præsenteret både en meddelelse om livslang læring, en ligestillingshandlingsplan og den anden runde af drøftelser med arbejdsmarkedets parter – på EU-plan – omkring adgang til social beskyttelse. Yderligere forventes Kommissionen at præsentere sin revision af direktivet om ansættelsesbeviser den 20. december, som også er en del af søjlen.  

Læs mere

Nordisk fagbevægelses svar til arbejdsgiverne om søjlen findes her
Læs mere om ligestillingsplanen her
Læs mere om meddelelsen om livslang læring her


I fredags bragte en række aviser de nordiske arbejdsgiveres reaktion på søjlen. 

De mener, at Kommissionen anskuer de sociale spørgsmål fra en forkert vinkel og at søjlen vil udfordre den nordiske arbejdsmarkedsmodel. Spørger man den nordiske fagbevægelse står det dog anderledes til. Lizette Risgaard, formand for LO, og andre nordiske fagforeninger skriver som modsvar: ”EU's sociale søjle underminerer ikke den nationale selvbestemmelse eller den nordiske model. Topmødet i Göteborg erklærer netop en ambition om ikke at danne en ny socialstat i EU”. 


Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu