Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Mere fokus på det sociale i EU's økonomiske overvågning

I går præsenterede Kommissionen sin vækstundersøgelse for 2018, og startede processen med det europæiske semester 2018. Som en del af den europæiske søjle for sociale rettigheder har man indført en ’social resultattavle’, hvor landene vurderes ud fra 14 indikatorer. Her placerer Danmark sig i top. 
23. nov. 2017TEMA - på vej mod et mere socialt Europa? | Af Esther Antreasyan Keller

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Det europæiske semester overvåger udviklingen i økonomien i de europæiske lande. I denne sammenhæng undersøges også arbejdsmarkedsforhold. Og her brillerer Danmark: I alle 14 indikatorer placerer vi os øverst. Det gælder for eksempel beskæftigelsesrate, ungdomsarbejdsløshed og kvinders adgang til arbejdsmarkedet. 

Det er første gang at den sociale resultattavle er en del af det europæiske semester (læs mere om den her). Det skal ses i lyset af, at den europæiske søjle for sociale rettigheder blev underskrevet på det sociale topmøde i Göteborg i fredags. Derved bliver søjlen altså også en del af semestret.

Næste skridt

Kommissionen opfordrer Ministerrådet til at drøfte pakken og godkende retningslinjerne for denne. Derudover vil den igangsætte en dialog med Europa-Parlamentet om prioriteterne for EU og Eurozonen. Kommissionens landerapporter forventes præsenteret i starten af 2018 og de landespecifikke henstillinger præsenteres til foråret.


Hos den europæiske fagbevægelse, er der optimisme at spore: 

”Vi har længe efterspurgt et ’Økonomisk og Socialt Semester’, og er optimistiske over at Kommissionen ønsker at bruge økonomiske policy-forslag til at sætte den nyligt proklamerede sociale søjle i gang”, siger Katja Lehto Komuleinen fra EFS, den europæiske faglige sammenslutning. 

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu