Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Slaget om børnchecken er i gang

Hvor står fronterne i slaget om børnechecken i EU? Vi giver dig overblikket lige her.

10. okt. 2017TEMA - på vej mod et mere socialt Europa? | Af Sune Knudsen

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Kommissionen kom sidste år med et udspil til en revision af den såkaldte forordning 883 - læs mere her. Bag den kryptiske betegnelse gemmer sig koordineringen af social sikring på tværs af grænser i EU. Altså alt fra dagpenge til langtidspleje. Et af de helt centrale spørgsmål, ikke mindst fra dansk side, er spørgsmålet om børnechecken. Om den fremover kan indekseres, hvis den sendes ud af Danmark til lande med andre leveomkostninger. 

Lars Løkke Rasmussen og regeringen: Indeksering af børnecheck er et centralt spørgsmål for den danske regering. Således blev det også nævnt som noget af det eneste på EU-området i statsministerens åbningstale for en uge siden.

Fagbevægelsen: En samlet dansk fagbevægelse bakker op om indekseringen af børnechecken. Blandt andet for at sikre, at danske lønmodtagere opfatter koordineringen af social sikring på tværs af grænser som rimelig og fordi man frygter, at børnechecken kan misbruges til social dumping.

Dansk Arbejdsgiverforening: Deler fagbevægelsens standpunkt på børnecheck. 

Andre medlemslande: Tyskland, Irland og Østrig støtter det danske ønske. Lande som Polen, Rumænien og Slovenien er modstandere.

Kommissionen: Kommissæren på området, Marianne Thyssen, har netop svaret på et brev fra Danmark, Irland, Tyskland og Østrig. Her afviser hun at åbne op for at se på en indeksering af børnechecken. Omvendt luftede Margrethe Vestager så sent som for en uge siden andre tanker - læs mere her.

Hvad er processen fremad?: Det estiske formandskab håber at kunne lande en indstilling i Ministerrådet på netop familieydelser i løbet af i år. Om det kan lade sig gøre på netop dette sensitive politiske spørgsmål, er dog noget uvist.

Europa-Parlamentet er også gået i gang med sin behandling af spørgsmålet. Her er det Beskæftigelsesudvalget, der er hovedudvalg, og den franske socialdemokrat Balas, som er ordfører. Der skal efter planen først stemmes om sagen i juni til næste år i udvalget, så sagen kommer til at fylde i Bruxelles og omegn et godt stykke tid.

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu