Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Den sociale søjle klar til vedtagelse på Göteborg-topmøde

Mandag nikkede alle de 28 medlemslandes beskæftigelsesministre til den såkaldte søjle for sociale rettigheder. Dermed kan søjlen endelig vedtages under det kommende sociale topmøde i Göteborg i november.
24. okt. 2017TEMA - på vej mod et mere socialt Europa? | Af Sune Knudsen

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:Varm luft? Et skridt mod et mere social Europa? Eller et skridt i den forkerte retning?

Meningerne om den såkaldte søjle for sociale rettigheder (læs mere om den her) er delte. Hverken den danske regering eller arbejdsgiverne har været begejstret. Men ikke desto mindre sagde Danmark og de øvrige 27 medlemslande i går på ministerrådsmødet i Luxembourg ja til, at søjlen kan endeligt vedtages på et socialt topmøde i Göteborg den 17. november, som den svenske regering er vært for.

Mens regeringen og arbejdsgiverne har været negative over for søjlen, har der fra dansk og europæisk fagbevægelse været større glæde over initiativet.  Blandt andet ses den som en løftestang for at forbedre forholdene i nogle af de medlemsstater, hvor for eksempel ungdomsarbejdsløsheden er høj.

Fra dansk faglig side har man dog været optaget af, at søjlen ikke går ud over den danske model og stikker en kæp i hjulet for blandt andet løndannelsen, som jo i Danmark forhandles mellem arbejdsmarkedets parter.

I præamblen til søjlen, der blev nikket til i går, slås tre afgørende ting fast:
- Anerkendelse af arbejdsmarkedets parters rolle og respekt for kollektive aftaler og forhandlinger 
- At principperne kræver særskilt lovgivning for at kunne anses som juridisk bindende 
- Søjlens principper skal ikke påvirke medlemsstaternes forvaltning af deres offentlige finanser 

Læs mere om de danske faglige hovedorganisationernes holdning til søjlen her.


Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu