Aftale om Europæisk Arbejdsmyndighed er på plads

af Rani Bech 17. februar, 2019

Da aftalen om den kommende europæiske arbejdsmarkedsmyndighed faldt på plads i torsdags, var der stort set kun positive toner fra fagbevægelsen, arbejdsgiverne og beskæftigelseskommissær Marianne Thyssen, som tidligere har omtalt myndigheden som kronen på værket på et velfungerende europæisk arbejdsmarked.

I FH hilses aftalen også velkommen, da Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed kan være med til at sikre et mere fair indre marked, mens det stadig er arbejdsmarkedets parter, der håndhæver overenskomsterne.

– Med 17 millioner europæere, der i dag bor eller arbejder i et andet EU-land, er det på høje tid, at få en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed, der støtter vores mobile borgere, letter arbejdet i vores medlemsstater og sikrer retfærdighed og tillid på det indre marked. Vi har gjort store fremskridt med hensyn til mere retfærdige regler for arbejdskraftmobilitet i de seneste år. Den nye myndighed vil hjælpe os med at få dem til at fungere i praksis, siger beskæftigelseskommissær Marianne Thyssen.

Arbejdsmarkedsmyndigheden har blandt andet til formål:

  • at lette adgang til oplysninger om rettigheder og pligter i forbindelse med mobilitet på tværs af grænserne for arbejdstagere, arbejdsgivere og nationale myndigheder
  • at støtte koordinering medlemslandene imellem om håndhævelse på tværs af grænserne af relevant EU-lovgivning, herunder samordnede og fælles inspektioner
  • at støtte samarbejdet mellem medlemslandene om at bekæmpe sort arbejde
  • at støtte medlemslandenes myndigheder i at løse tvister på tværs af grænserne.

Det er endnu ikke besluttet, hvor den europæiske arbejdsmarkedsmyndighed skal placeres, men selve myndigheden forventes at være oppe at køre i løbet af 2019. Aftalen skal dog først godkendes af Europa-Parlamentet og Ministerrådet.
Læs mere