Ændringsforslag: Fagbevægelsen indsender ændringsforslag til forordning 883 om koordinering af sociale sikringsordninger

af Rani Bech 28. januar, 2017

Fagbevægelsen har nu indsendt en række ændringsforslag til Kommissionens forslag om at opdatere forordning 883.